Tulevikukriise iseloomustavad järjest ootamatum eskaleerumine, kombineerumine ning doominoefektid. Aga kui kriisid muutuvad, siis peab järelikult muutuma ka viis, kuidas neid hallatakse, kirjutab akadeemik Maarja Kruusmaa.

Kriisihaldamise põhimõtteid, väidab Euroopa Komisjoni poliitikasoovituste raport, peab kohandama muutunud oludele. Järjest enam tuleks panna rõhku säilenõtkusele (resilience), mida mõnikord eesti keeles ka kerksuseks tõlgitakse. Säilenõtkus on omadus täita oma ülesannet kas täielikult või osaliselt ka ettenägematutes tingimustes ning vigastustest või purustustest taastuda.

Kommentaarid (6)
Copy