Janika Leoste FOTO: Margus Ansu

Eesti vajas streiki, sest see juhtis tähelepanu tõigale, et ühiskond on midagi enamat, kui pelgalt majanduskasv või äriettevõtete õitseng, kirjutab Gustav Adolfi gümnaasiumi vanematekogu juht Janika Leoste. Kui suhtumine ei muutu, vajame tema sõnul veelgi rohkem streike.

Õpetajate «märtsirahutused» olid hästi planeeritud ja väärikalt läbi viidud. Taasiseseisvunud Eestis oleme harjunud streike pidama kommunistidele sobivaks vahendiks, kuid tegelikkuses on streik tavapärane ja euroopalik viis ühiskonnas alla surutud või muidu vaikse huvirühma arvamuse väljendamiseks.

Tegemist oli nii õpetajatele kui ka kogu ühiskonnale vajaliku sündmusega, mis juhtis tähelepanu tõigale, et ühiskond on midagi enamat kui pelgalt majanduskasv või äriettevõtete õitseng.

Meil on olnud head valitsused ja oleme oma majanduse põhialused hästi rajanud. Selles tuhinas on ometi peaaegu õnnestunud laps koos pesuveega välja visata ning just seda tuletaski õpetajate streik meile meelde: rahvusriigi majanduse eesmärk on finantseerida oma kultuuri, mitte vastupidi.

Kui valitsus ei suuda mõista kogu ühiskonna vajadusi ja jääb endiselt rääkima ebaõiglusest rahade ümberjaotamisel, siis kahtlemata on vaja rohkem streike, kuni valitsus lõpuks hakkab mõistma eluterve ühiskonna ülesehituse põhimõtteid.

Streigi mõju lastevanematele oli kahtlemata eri koolides erinev. Lõppude lõpuks jäävad lapsed koolist ikka aeg-ajalt koju, kas või külmetushaiguste tõttu, sestap midagi ületamatut siin tehniliselt võttes ei olnud. Samas psühholoogiliselt suhtusid streiki positiivsemalt kahtlemata need vanemad, kes ühiskonda tervikuna näha oskavad, kes on vabad oma igapäevatöö silmaklappidest.

GAG lastevanemate kogu esinaisena oli mul rõõm näha kooli juhtkonna oskust raskes olukorras ühest küljest toetada õpetajaid nende väljaastumises kui ka vanale koolile vääriliselt kaasata suuremaid õpilasi väiksemate aja sisustamisel neil päevadel. Lastevanemate tagasiside on olnud üksnes positiivne.

Postimees.ee palub täna ekspertidel ja asjaosalistel heita pilk lõppevale streiginädalale.