Ühtne eesti kool peaks paberi peal realiseeruma aastaks 2035. Pildil Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilased.
Ühtne eesti kool peaks paberi peal realiseeruma aastaks 2035. Pildil Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilased. Foto: Peeter Lilleväli/Põhjarannik

Kuidagimoodi tuleb ju lõppude lõpuks eestikeelsele õppele üle minna. Mismoodi see välja võiks näha, sellest kirjutavad Tallinna Ülikooli eesti keele professor Reili Argus ja eesti keele kui teise keele didaktika nooremlektor Kristiina Bernhardt.

Pelgalt eesti keele osakaalu või tundide arvu suurendamine ei taga tulemuslikku keeleõpet. Kuni sisu, pädevused, tahe ja koostöö ei ole paigas, ei ole ka tulemusi.