JUHTKIRI Keeleinstituudi jakobiinid tühistavad eesti kirjakeelt (39)

Postimees
Copy
Õigekeelsussõnaraamat. Foto Mihkel Maripuu, Postimees FOTO: Mihkel Maripuu
Õigekeelsussõnaraamat. Foto Mihkel Maripuu, Postimees FOTO: Mihkel Maripuu Foto: Mihkel Maripuu/Postimees
  • EKI on tõmbunud ringkaitsesse
  • Usaldus keeleinstituudi vastu on kadunud
  • Keelekorraldus on oluline

Eesti kirjakeele normide lõdvendamine pole hea mõte.

Prantsuse revolutsiooni ajal oli jakobiinide viha kehtiva korra vastu nii suur, et nad kukutasid isegi kalendri: andsid kuudele ja nädalapäevadele uued nimed ning muutsid ära nende algused ja pikkused. Eesti Keele Instituudi (EKI) kirjakeelereform tundub olevat kantud samast paatosest, kuid on sisu poolest veelgi revolutsioonilisem.

Nimelt leiavad keeleinstituudi ideoloogid, et keelt pole vaja üldse korraldada, see saavat suurepäraselt ise endaga hakkama. EKI tööka pere ülesandeks jääb lihtsalt koguda internetist kokku kõik, mida inimesed on sinna sisse toksinud, ja esitada see kirjakeele pähe. Keelekorraldusest loobumine olevat vajalik selleks, et keelekasutajad ei peaks tundma end alaväärsena, kui ei oska õigesti kirjutada või kõnelda. Kui normi ei ole, siis keegi ei eksi.

Õieti ei ole päris selge, mis see EKI tegevuskava päriselt on, sest erinevatele auditooriumidele on oma eesmärke esitatud eri aegadel eri viisil. Ei saa aru, kas uus õigekeelsussõnaraamat (ÕS) ikka ilmub või ei ilmu, ja kui ilmub, kas lahustatuna nn Sõnaveebis või tuleb ka nupp, millega kasutaja saab ÕSi siiski muust materjalist esile kuvada. Ja kui see nupp ka tuleb, siis millist infot uus ÕS üldse sisaldab.

Kuigi EKI reformaatorid on sõnades suure vabaduse poolt, on nad tegudes revolutsionääridele omaselt vägagi autoritaarsed. Kuidas teisiti seletada seda, et instituut on võtnud oma veebilehelt maha paljude aastate jooksul maksumaksja raha eest loodud keelenõuvaka, kust inimene sai otsida kirjakeelt puudutavaid soovitusi. «Kasuta keelt, kuidas tahad, kuid mitte mingil juhul normitud kirjakeelt,» on keelevaka peitmise sõnum. Selle asemele on tehtud uus «keelenõuvakk» – mis hakkab täituma uue, reformitud sisuga.

Praeguseks on kadunud usaldus selle suhtes, kuidas EKI täidab üht oma põhilist ülesannet kindlustada eesti keele kestlikkus eesti kirjakeele korralduse ja sõnaraamatute koostamisega.

Kirjakeele reform on instituudi direktori Arvi Tavasti idée fixe. Ta on aastaid püüdnud koolitustel veenda toimetajaid ja tõlkijaid normi mõttetuses, kuid edutult. Kaks aastat tagasi EKI direktoriks saades tekkis tal võimalus hakata oma ideed ellu viima hoopis grandioossemalt.

Iseenesest mõista tekitas reformikava tugevat vastuseisu keeletoimetajate, tõlkijate ja emakeeleõpetajate hulgas. Maha on peetud tuliseid debatte, kirjutatud märgukirju, sõna võetud ajakirjanduses. Kõige selle tulemusena on EKI tõmbunud totaalsesse ringkaitsesse, saates huvirühmadele reformi olemuse kohta nii vasturääkivaid sõnumeid, et igasugune dialoog on katkenud. Ka instituudi sees on õhkkond säärane, et isegi nõukogude ajal olnud vabadus oma arvamust avaldada suurem.

Praeguseks on kadunud usaldus selle suhtes, kuidas EKI täidab üht oma põhilist funktsiooni «kindlustada eesti keele kestlikkus eesti kirjakeele hoolde, korraldamise ja arendamise, riigile ja rahvuskultuurile oluliste sõnaraamatute ja andmekogude koostamise ja ajakohastamisega».

Vormiliselt EKI justkui täidab oma ülesandeid, kuid sisuliselt on tegevus suunatud eesti kirjakeele kui institutsiooni murendamisele – kirjakeele mõiste on pööratud iseenese vastandiks, mis muudab ka ÕSi normi allikana kasutuks. Trikk ongi terminite tähendustega manipuleerimises, mis on ära petnud ka haridus- ja teadusministeeriumi, millele EKI allub.

Prantsuse revolutsiooniline kalender heideti kõrvale, sama tuleb teha ka EKI revolutsioonilise «kirjakeelega».

Tagasi üles