N, 8.12.2022

Vladimir Sazonov, Urmas Asi ⟩ Kadõrovlased tapavad Ukrainas ja korraldavad genotsiidi

Kadõrovlased tapavad Ukrainas ja korraldavad genotsiidi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 2
Kadõrovlased, ees Ramzan Kadõrov. REUTERS/Chingis Kondarov 
Kadõrovlased, ees Ramzan Kadõrov. REUTERS/Chingis Kondarov Foto: CHINGIS KONDAROV
  • Kadõrovlased viivad läbi kõige räpasemaid ja julmemaid operatsioone
  • Kremli eesmärk on tekitada vihavaenu, külvata hirmu
  • Kadõrovlastel on roll genotsiidis ja Kremli propagandas

Kadõrovlaste peamised ülesanded on hirmutada ja tappa Vene armee desertööre ning hirmutada Ukraina elanikke, kirjutavad Kaitseväe Akadeemia juhtivteadur Vladimir Sazonov ja islam.ee toimetaja Urmas Asi.

Venemaa relvajõud tungisid 24. veebruaril Ukraina territooriumile. See suurem sõda on 2014. aastal Venemaa alustatud sõjalise konflikt jätk, millele omakorda eelnes aastaid kestnud Ukraina-vastane mõjutustegevus. Diktaator Vladimir Putini armee, mis peab Ukrainas sõda ning viib seal läbi terrorit ja genotsiidi, on oma koosseisu poolest üpris kirju. Sinna kuuluvad elanikud Venemaa eri piirkondadest nagu venelased, tatarlased, burjaadid jt. Meid huvitavad tšetšeeni päritolu võitlejad Vene vägedes. Osa neist on rindel, osa aga n-ö julgestab vene vägede tagalat. Üheks selliseks tšetšeenide grupiks ongi kadõrovlased.

Kadõrovlasi ei saa pidada klassikalises mõttes tegevväelasteks, vaid pigem paramilitaarseteks üksusteks, kes teevad musta tööd ning kelle ülesandeks ongi terrori ja hirmu külvamine ehk «julgestamine». Üksus on tuntud ka kui Rahvuskaart (vene k Rosgvardia) ja on sisuliselt korrakaitseüksus. Tšetšeenias asuvaid Rosgvardia ja siseministeeriumi jt julgeolekuasutuste ustavaid üksusi nimetataksegi kadõrovlasteks. Muuhulgas kasutab Kreml Rosgvradiat jt taolisi üksusi (sh kadõrovlasi) sõja oludes genotsiidi läbiviimises Venemaa halduses olevate väikerahvaste kallal (nt Krimmitatarlased). Kuna Ukrainasse tuuakse vägesid surema rohkem äärealadelt, kus elavad vähemusrahvad, mitte Moskva ja Peterburi venelased, siis võib sedagi omamoodi väikerahvaste hävitamisele kaasaaitamiseks nimetada.

Selleks, et mõista, kes on kadõrovlased ja mis rolli nad mängivad Ukraina sõjas, tuleb alustada Ramzan Kadõrovist. Ta on sündinud 1976. aastal ja juhib Tšetšeenia Vabariiki juba rohkem kui 15 aastat. Sisuliselt on ta peaaegu iseseisev valitseja, kellel on eriline staatus võrreldes teiste VFi kuuluvate vabariikide, kraide ja oblastitega. Kui kõik ülejäänud Vene Föderatsiooni kuuluvad vabariigid on nominaalselt autonoomsed, kuid de facto on nad rangelt allutatud Putinile, siis võib öelda, et Tšetšeenia ongi autonoomne. Kadõrov sarnaneb küll rohkem emiiri kui vabariigi presidendiga. Miks just Kadõrovil ja tema juhitud vabariigil on selline staatus, vabadus ja laialdane autonoomia? Ja miks saab tema juhitud Tšetšeenia suurt rahalist toetust Moskvast?

Kadõrov ja tema inimesed osutavad Putini režiimile teatud laadi teeneid – kadõrovlased viivad läbi kõige räpasemaid ja julmemaid kriminaalseid operatsioone. Näiteks osalesid nad Süürias mitmetes kuritegelikes tegevustes. Arvatavasti võisid just nemad tappa 27. veebruaril 2015 Putini käsul Vene opositsioonipoliitiku Boriss Nemtsovi. Nemtsov on neid ka tugevalt kritiseerinud. Ta väitis, et Putini ja Kadõrovi vahel on kriminaalne kokkulepe ja Kadõrov ning tema bandiidid tegutsevad Putini heaks ja teevad seda raha eest. Nemtsovi sõnul «võivad Kadõrovi bandiidid tulla Moskvasse ja kellegi ära tappa ning sõita tagasi. See on totaalne seadusetus (bespr​edel)». Tõenäoliselt oli Nemtsovil mingi tõene siseinformatsioon. Ka teistes taolistes tegudes oli kadõrovlastel tõenäoliselt kandev roll. Seega Kadõrov ja kadõrovlased tapavad Putini ja Kadõrovi enda poliitilisi vastaseid, hirmutavad inimesi, osalevad inimröövides jne. 

 

Kaks mõtet:

Kadõrovlased viivad läbi kõige räpasemaid ja julmemaid kriminaalseid operatsioone. Nad osalesid Süürias kuritegelikes tegevustes ja võisid arvatavasti tappa 27. veebruaril 2015 Putini käsul Vene opositsioonipoliitiku Boriss Nemtsovi.

Tšetšeeni kogukonnad on oma olemuselt kinnised, väljastpoolt on sellesse klannide maailma raske pääseda. Sellele ehitatakse tihti üles ka kuritegelikke võrgustikke, mis ulatuvad rahvusvahelistesse mõõtmetesse.

Kadõrov on mõneti pärilik Tšetšeenia valitseja. Ta isa Ahmat Kadõrov oli Tšetšeenia presidendi ametis lühikest aega (19. oktoober 2003 – 9. mai 2004), kuni ta mõrvati. Ramzan paistis juba Ahmati valitsemise ajal silma sellega, et oli lähedane tema valitsemisringkonnale ja omas sidemeid Kremliga. Kui esimeses Tšetšeenia sõjas võitles Ramzan vene vägede vastu, siis teise Tšetšeenia sõja ajal ta läks venelaste poole üle ja sisuliselt reetis oma mehi. Ahmat Kadõrovi valitsemise ajal sai Ramzanist Tšetšeenia Vabariigi julgeolekuteenistuse ülem, sisuliselt kohaliku KGB juht. 4. märtsil 2006 sai Ramzan Tšetšeenia peaministriks ning alates 16. veebruarist 2007 oli ta Tšetšeenia Vabariigi presidendi kohusetäitja. 2. märtsil 2007 valiti Ramzan Kadõrov Tšetšeenia presidendiks. Hiljem nimetust muudeti ja Ramzan Kadõrovist sai «vabariigi pea».

See kõik poleks võimalik ilma Kremli ja eelkõige Putini soosinguta. Teine oluline võtmeisik on Kadõrovi nõbu Adam Delimhanov, kes on Riigiduuma liige ja kuulub võimuparteisse Ühtne Venemaa. Just Delimhanov juhib Rosgvardia tšetšeeni haru ja teda kahtlustakse mitme inimese mõrvas. Näiteks kahtlustab Interpol teda Sulim Jamadajevi tapmises.

Kadõrovi klann juhib Tšetšeeniat ning kontrollib ka julgeolekut. Kadõrovlaste spetsnaz on varem osalenud Süüria kodusõjas. Tuntud on pataljonid Vostok ja Zapad, mis kuulusid armee 42. motoriseeritud diviisi. Zapad oli loodud 1992. aasta alguses Ken-Yurti külas Tšetšeeni Vabariigi Itškeeria presidendi Džohhar Dudajevi vastastest veteranidest. See oli ainus väeformatsioon Tšetšeenias, kus polnud ühtegi endist Dudajevi toetajat. Vostoki aluseks said iseseisva Itškeeria brigaadikindrali Sulim Jamadajevi toetajad, kes 1999. läksid Venemaa poole üle. Tollal toimus võimuvõitlus Kadõrovi ja Jamadajevi klannide vahel ning see kestis mitu aastat. Nad süüdistasid teineteist kuritegudes ja lojaalsuse puudumises Kremlile. Mõnedel andmetel patroneeris kadõrovlasi Kremli administratsioon ja FSB, jamadajevlasi toetas toona Vene kaitseministeerium.

Moskva propaganda kasutab erinevaid mõjutustegevuse võtteid. Kremli eesmärk on luua sihtauditooriumide töötlemiseks erinevaid kuvandeid – tekitada vihavaenu, külvata hirmu jne. Selleks kasutatakse peavoolu- ja sotsiaalmeediat. Kui Venemaa ründas 2014. aastal Ukrainat, hõivates Krimmi ja luues Luhanski ja Donetski nukuvabariigid, siis Kremli-meelsetes propagandakanalites näidati massiliselt pilte tapmistest, piinamistest, mida justkui tegid Ukraina sõdurid Donbassis.

Märkimisväärselt on Kadõrovil ja kadõrovlastel selge roll ning koht Venemaa infomõjutustegevuses, sh on neid kasutatud Lääne, Ukraina ja Venemaa siseauditooriumi hirmutamiseks. Tal on selline «bespredelšiku» kuvand. Veel enne käesoleva aasta sündmusi on Kadõrovi inimesed ähvardanud poliitilistel oponentidel Venemaal pead maha lõigata. Umbes kuu aega pärast Ukraina sõja algust näitas Kadõrovi propaganda videot kadõrovlaste «vabatahtlikest», kes marssisid Ukraina vastu sõtta. Kadõrov on ähvardanud Poolat, et kadõrovlased tulevad sinna, nõudes, et Poola viiks Ukrainast ära venelaste vastu sõdivad poola sõdurid ja lõpetaks Ukrainale relvade saatmise. Kadõrovlased peavad seega tekitama hirmu ja õudust, seda kuvandit loob Kremli-meelne meedia ja seda kinnitavad teadmised Kadõrovi sõdalaste taustast, kes tegelikkuses on kõrilõikajatest kriminaalid.

Tõsta vene elanikkonna moraali, hirmutada ja tappa Vene armee desertööre ning Ukraina elanike hirmutamine on nende peamised ülesanded. Oma filmiklippidega propagandakanalis taotletakse loomulikult õilsaid eesmärke (jumalale auks ja inimestele abiks), võideldakse vapralt (peamiselt olematu vastasega), vabastatakse linnu (järellohisejad põhivägede taga), toidetakse vaeseid ukrainlasi (peamiselt kohapealt varastatud kaubaga) ja jagatakse raha (rublasid) puudustkannatajaile. Kogu «heategevus» toimub nende endi kodumaiseks turuks hästi sisse töötatud Ahmad Kadõrovi Fondi kaubamärgi all. Neil on tekkinud omamoodi uus püha kolmainsus – Putin, Kadõrov, Allah! Lihtsamale vaatajale mõjub see ilmselt usutavalt, mõtlevale publikule pigem naeruväärselt. 

Kadõrovlased Groznõis Ramzan Kadõrovit kuulamas veebruaris 2022. REUTERS/Chingis Kondarov. FOTO:
Kadõrovlased Groznõis Ramzan Kadõrovit kuulamas veebruaris 2022. REUTERS/Chingis Kondarov. FOTO: Foto: Stringer

Tšetšeenidel on Euroopas võrdlemisi suured kogukonnad. Hinnanguliselt elab neid Euroopas sadu tuhandeid. Suurem osa neist on Lääne-Euroopas, vähemal määral leidub tšetšeene Põhjamaades, sh ka meil Eestis. Nende seas on erineva sotsiaalse tausta ja haridusega inimesi. Leidub haritlasi ja euroopameelseid liberaalsete vaadetega inimesi, aga on ka äärmuslastest islamiste ja kriminaalse taustaga inimesi. Tšetšeeni kogukonnad on oma olemuselt kinnised, väljastpoolt on sellesse klannide maailma raske pääseda. Sellele ehitatakse tihti üles ka kuritegelikke võrgustikke, mis ulatuvad rahvusvahelistesse mõõtmetesse. Arvestades, et oluline osa neist on tugevate Venemaa-sidemetega, ei ole harvad ka juhtumid, kus just sealt tuleb nii kuritegelikke kui ka poliitiliselt kuritegelikke tellimusi. See mudel pole aja jooksul kadunud ning pole põhjust arvata, et Venemaad ei huvitaks võimalused teatud olukordi Euroopas neile võrgustikele tuginedes ära kasutada. Tšetšeenia valitsev jõud on ju Kadõrov, kes täidab tubli vasalli kombel Kremlilt tulnud palveid.

Kadõrovlaste roll Ukraina sõjas pole just lahingukäike mõjutav, aga nad mängivad oma osa propagandamasinas ja genotsiidis, täites Kremli kui tellija ülesannet.

Eestis on tšetšeenidel alati olnud märkimisväärne osa siinses islamikogukonnas. Suhtumine tšetšeenidesse on olnud erinev. Dudajev oli 1987–1990 Tartus asuva 326. Kutuzovi ordeniga Tarnopoli raskepommituslennuväe diviisi ülem ja ta kuvand on positiivne. Dudajevi suhtumine Eestisse ja Eesti iseseisvumisprotsessidesse oli toetav. Samas tegutseb Eesti allilmas ka Tšetšeenia kriminaalne seltskond ja nendega seotud lood ei tee selle rahva esindajatele just au.

Märksõnad
Tagasi üles