R, 2.12.2022

Grete Maria Neppo, Paula Kägu ⟩ Lastekeskuste surm

Lastekeskuste surm
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Pildil Annelinna gümaasiumi lapsed koolis.
Pildil Annelinna gümaasiumi lapsed koolis. Foto: Sille Annuk

​Annelinna Lastekeskuse 17. tegutsemisaastal otsustas Tartu Linnavalitsus laste päevakeskused sulgeda. Mida on linnal lastele pakkuda, küsivad ja kirjutavad Tartu Descartesi kooli õpetaja Grete Maria Neppo ja Annelinna lastekeskuse õpetaja Paula Kägu.

Keskuses toimub tegevus lastele, sisustamaks nende koolipäeva välist aega struktureeritult, mõtestatult ning edendades sotsiaalset toimetulekut. Päevakeskuses saab õpiabi, sooja toitu, nõustamist ja huvitegevusi. Tänu nendele tegevustele ennetame koolikohustuse mittetäitmist ning õigusvastaseid tegevusi. Lisaks peavad tegevused sobima erivajadustega laste kaasamiseks. Edendatakse ka laste empaatiavõimet ühiskonnaliikmete ja gruppide suhtes.

Annelinna lastekeskuse tegevustest on osa võtnud pagulaspered, näiteks Süüriast pärit lapsed. Seega on lastekeskusel pädevus tegeleda ka Ukrainast tulnud lastega. Keskuses käib eri taustaga lapsi ning sinna on kõik teretulnud. Annelinna lastekeskuse töö on alati sujunud, teenus toiminud ja kellelgi pole olnud kaebusi päevakeskuse tegevuse osas. Vastupidi, töö kaudu oleme näinud nii mõndagi last, kelle elu võtab positiivse suuna. Annelinna Lastekeskuses on kujunenud nii tugev ühtekuuluvustunne, et need, kes olid aastaid tagasi keskuse püsikülastajad ning ise vahepeal lapsevanemateks saanud, planeerisid oma lapsed meile saata. Enam neil seda võimalust ei ole.

Tartu Linnavalitsuse otsus kui välk selgest taevast

Veebruaris andis Tartu linnavalitsus teada, et lastekeskuse hanget ei pruugita enam jätkata. Küll aga pikendati suusõnaliselt linnapoolset hankelepingut ja lubati keskuse saatusest teada anda. Kuigi aasta tagasi arutati, et Tartu Noorsootöö Keskus võtab lastekeskused üle, siis praeguste lastekeskuste kinnipanekust juttu polnud. Tollal otsustati asi ootele panna, kuniks pandeemia on möödas ja saab rahulikult mõelda ja planeerida.

Endise haridusvaldkonna abilinnapea Asko Tamme soov oli see läbi rääkida lastekeskuste töötajatega, sest nemad tunnevad teenust, selle sisu ja lastekeskuste lapsi kõige paremini. Sellest hoolimata tegi sotsiaalosakond otsuse üksi ning see maandus praeguse abilinnapea Lemmit Kaplinski lauale, kes polnud asjaga üldse kursis. Kuigi linnavalitsus andis märku, et plaanis on avalikustada pressiteade ning suhelda kõikide osapooltega, hakkasid asjad liikuma alles juunis peale meedia ja keskuse töötajate survet. Pressiteadet pole aga ilmunud tänaseni ja lastekeskuse töötajatel tuli suhtlus lapsevanematega enda kätesse võtta.

Lastel on vaja kohta, kus õppida, süüa ja sõpradega turvalises kohas aega veeta juba sügisel. Segase olukorra tõttu ei oska lastekeskuse töötajad neile ega nende vanematele põhjendada miks, millal või mis edasi saab. Konkreetseid lahendusi pole veel paika pandud. Kohtumine linna ja lastekeskuste esindajate vahel arutamaks lastekeskuse laste saatust, on planeeritud 6. juunile: paar päeva enne keskuse lõplikku sulgemist.

Miks siis?

Otsus viia lastekeskused noortekeskuste alla on tehtud läbi kaalumata ja mõtlemata. Lapsi puudutavaid otsuseid ei saa langetada kiirustades ja kõiki spetsialiste kaasamata. Mis kõige tähtsam – laste enda arvamust küsimata.

Annelinna lastekeskuse peamised külastajad õpivad piirkonna lähikoolides: Kivilinna, Hansa ja Descartesi koolis. Lisaks hariduslike erivajadustega (HEV) lapsed näiteks Kroonuaia koolis ja mujalt. Annelinna lastekeskuse töötajatel on loodud vajalik võrgustik, aktiivselt tehakse koostööd nii laste õpetajate kui koolide sotsiaalpedagoogidega. Vajadusel ka lastekaitse ja noorsoopolitseiga.

Linnavalitsuse ettepaneku eesmärk on teenuse arendamine ja selle põimimine noorsootööga. Annelinna lastekeskuse praeguste ja endiste töötajate hinnangul saab seda teha ilma keskusi sulgemata. Noortekeskuste ja Annelinna lastekeskuse pakutavad teenused ning sihtgrupid on täiesti erinevad.

Noortekeskuses käivad noored vanuses 11–19, lastekeskuses aga vanuses 7–14. Noortekeskuse eesmärgiks on pakkuda ainult tegevusi avatud noortetoas, samal ajal on lastekeskuse tegevuse keskmes õpiabi.

Annelinna laste puhul on oluline keskuse asukoht: iga kool asub lühikese jalutuskäigu kaugusel. Linna argument on, et Anne noortekeskusesse saab ka minna, aga nii laste kui lapsevanemate tagasiside põhjal on see nende jaoks liiga kaugel.

Teine linna argument on, et õpiabi võiksid osutada eeskätt koolide pikapäevarühmad ja Hariduse Tugiteenuste Keskus. Pikapäevarühmades on aga endiselt koos peaaegu terve klass ja lapsed ei saa individuaalset tähelepanu – lastekeskusel on see ressurss olemas. Õpetajatel ja HTK-l on niigi suur ülekoormus, milleks seda veel lisada? Praeguse plaani järgi palkab Tartu Noorsootöö Keskus Lille ja Anne keskustesse kaks noorsootöötajat. Kaks noorsootöötajat, kes peaksid laste vaba aega korraldama, lahendama laste muresid ja tülisid ning lastega õppima. See kaotab individuaalse lähenemise täiesti ära.

Kolmas linnavalitsuse argument on laste arv päevakeskustes. Oleme nõus, et osas lastekeskustes käib vähe lapsi, aga kas sulgemine on siis probleemi lahendamine selle asemel, et uurida, miks nii on? Lastekeskuste reklaamimine koolides või ainuüksi teenuse kirjelduse ülespanek Tartu linna kodulehele oleks esimene ja kõige lihtsam samm. Annelinna lastekeskuses on laste arv viie aasta jooksul jõudsalt tõusnud. Aastal 2021 oli keskuse nimekirjas 81 last. Kokkuleppe põhjal peab keskus aitama kuus 35 last ning see eesmärk on alati täidetud.

Lisaks on linnavalitsuse argumendiks asjaolu, et noortekeskused on erinevalt lastekeskusest suvevaheajal avatud. Lastekeskuse tegutsemine suvel on alati vajalik olnud, sest vaheaegadel on keskus kõige populaarsem. Küll aga pole seda võimalust hankelepingu alusel lastekeskusele antud.

Tartu suurima linnaosa laste saatus

Annelinna lastekeskuse lastest, lapsevanematest ning õpetajatest on saanud ühtne pere. Õpetajad teavad iga lapse lugu. Sulgemine ei ole lastekeskusega seotud inimeste arvates põhjendatud. Selle otsusega jäävad turvalisest keskkonnast, individuaalsest õpiabist ja mõnusast kohast, kus sõpradega aega veeta ilma kümned Annelinna lapsed. Hetkel välja pakutud lahendused ei ole läbinisti realistlikud ning laste huvides.

Jääb ainult loota, et praegused ideed ja mõtted sõnastatakse suve jooksul koostöös lastekeskuste õpetajate ja Tartu noorsootöö keskusega konkreetseks plaaniks. Loodetavasti on Annelinna lastel 1. septembril olemas kodulähedane koht, kuhu peale aktust minna.

Märksõnad
Tagasi üles