Hübriidtöö mõjutab inimsuhted nii tööl kui ka kodus; kuidas uute väljakutsetega toime tulla ning kellele uuenev töökorraldus enim sobib, aitab mõtestada töö- ja organisatsiooni­psühholoog Pia Pedanik.

Kas hübriidtööst võiks saada meie uus tuleviku töökorraldus?

Kindlasti on hübriidtöö selline töötegemise vorm, millele tööandjad ja töötajad võiksid mõelda. Siinkohal on oluline välja tuua mõningad aspektid, mida arvesse võtta. Näiteks tuleb tööandjana meeles pidada nii ettevõtte kui ka ametite profiili; kas hübriidtöö on variant, mis sobiks meie ettevõttele, kui jah, siis mil määral?

Kui tööandja näeb hübriidtöötamises kasutegurit, siis tuleks seda töötajatega arutada – mida sellisest võimalusest arvatakse, millised on positiivsed küljed, millised on negatiivsed küljed, ja miks. Oluline on leida paindlik tasakaal ja põhjendatus hübriidtöö otsuse taga. Töötajana saab igaüks mõelda, kas ja kuidas sobib hübriidtöö talle.

Kodus töötades saab rahumeeli susse kanda ja olla alati vahetus kontaktis oma lastega, kuid samas on igal mehel või naisel soov olla edumeelne ja tunnustatud teiste kaaslaste poolt. Seda viimast tundub kodus olles raskem saavutada.

Ma siiralt arvan, et need ei ole teineteist välistavad olukorrad. Kandes kodukontoris mugavat riietust, võib töötaja end tunda eduka ja professionaalsena. Siiski on täiesti arusaadav, et kodus töötades võib tekkida segadus «koduse mina» ja «töö-mina» rollide vahel. Rollisegadust leevendab kindel arusaam, mida eri rollid endast kujutavad, millisena ühes või teises rollis käitutakse. Soovitatav on luua rituaalid-tegevused, mida kodukontoris tööpäeva alustades teha, et viia end töölainele, ning päeva lõpetades töötamisele konkreetne punkt panna.

Näiteks riietumine – tegelikult on kodukontoris sobiv panna selga sama T-särk kolmandat-neljandat päeva, aga kui tööle kohapeale minnes kannaks iga kord uut puhast särki, siis on hea soovitus ka kodus niimoodi talitada.