Leidub terve plejaad Lääne vasak- ja parempoolseid mõtlejaid, kelle arvates on justnimelt Lääs oma tegevusega loonud tingimused Venemaa agressiooniks. Miks on see nii, selgitavad Kaitseväe Akadeemia poliitika ja tsiviil-sõjalise koostöö dotsent Illimar Ploom ning Balti Kaitsekolledži teadur Viljar Veebel.

On loomulik soovida, et riikidevahelised suhted oleksid selgepiirilised ja üheselt mõistetavad. Päriselu on siiski täis vastuolulisi märke, paradokse ja dilemmasid. Julgeoleku ja strateegia uuringud püüavad tabada nende dilemmade alusloogikat, tühistamata sealjuures neidsamu vastuolusid. Võtame vaatluse alla heidutuse ja uurime, miks see avaldub paradoksaalselt.

Facebook Twitter
Comments 2