Vladimir Linderman FOTO: SCANPIX

Kuigi Vladimir Linderman pole Läti kodanik, ei jäänud lõunanaabritel 2008. aastal, kui Venemaa ta deporteeris, üle muud, kui mainitud isand vastu võtta. Sest Riias sündinuna kuulub ta Lätile kui nende mittekodanik.


Sissejuhatuseks pistsid ka lätlased Vene vanglast saabunud Lindermani trellide taha, kuid et lõunanaabritel on õigusriik, õnnestus registreerimata natsionaalbolševistliku partei Läti haru liidril peagi priiusesse pääseda.

Just õigusriigi valis Venemaal lõhke­ainete hoidmises ja riigivastases kihutustöös süüdistatud Linderman endale Lätis relvaks. Kasutades võimalust muuta rahvahääletusega põhiseadust, korraldas ta nädala eest keelereferendumi. Hoolimata hääletuse läbikukkumisest väidab Linderman selle olevat piisava tõendi, et vene keel pole Lätis võõrkeel.