Rahvaloendaja tuleb!

FOTO: Urmas Nemvalts

E-rahvaloendusel osalenud 880 455 inimesest ligi 70 000 tuleb ikkagi oodata endale koju rahvaloendajat, sest nende ankeedid jäid kas lõpuni täitmata või polnud korrektsed.