RAHVASTIK ⟩ Triin Reinsalu: riik pakub tuge kodu ostmiseks ja remondiks

Triin Reinsalu
, KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht
Copy
Pered, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last, kuid pere sissetulek on väike, saavad KredExilt taotleda 10 000-eurost lasterikka pere kodutoetust eluaseme ostmiseks või renoveerimiseks.
Pered, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last, kuid pere sissetulek on väike, saavad KredExilt taotleda 10 000-eurost lasterikka pere kodutoetust eluaseme ostmiseks või renoveerimiseks. Foto: Sille Annuk
  • Rekonstrueerimisel on olulised energiatõhusus ja taastuvenergialahendused
  • KredExi käendus, laen ja toetused arvestavad erinevate sihtrühmade vajadusi
  • Väga oodatud käendus maapiirkonda kodu ostmiseks või remondiks lisandub peagi

Hinnanguliselt 80 protsenti praegustest hoonetest on 30 aasta pärast endiselt kasutuses, mis tähendab, et meid ootab ees küllaltki mastaapne rekonstrueerimine, kirjutab KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu.

Kogu maailm ning loomulikult ka Eesti on võtnud suuna rohelisema ja tervema keskkonna poole. Suured teemad on taastuv­energia jõulisem turule tulek ning fossiilkütuste kasutamisest loobumine. Arvestatav roll on seejuures hoonete energiatõhususe kasvatamisel. See ei tähenda mitte ainult uute ja nüüdisaegsemate avalike hoonete rajamist ja ümberehitamist, vaid ka suutlikkust eluhooneid terviklikult rekonstrueerida, aga ka etapiti energiaraiskamist vähendada küttesüsteemi uuendades ja fassaadi soojustades või võttes kasutusele taastuv­energialahendusi.

Eesti, nagu ka teised Ida-Euroopa riigid, on mõneti sarnase probleemide puntra ees. Suur osa meie korterelamutest on ehitatud nõukogude ajal, mis, arvestades tollaseid madalaid ehitusstandardeid ja puudulikku arusaama energiasäästust, vajavad nüüd tõsist uuendamist.

Meid ootab ees küllaltki mastaapne rekonstrueerimine, vaatamata sellele, et viimasel kümnendil on riik juba majade kordategemisele jõuliselt kaasa aidanud.

Hinnanguliselt 80 protsenti praegustest hoonetest on 30 aasta pärast endiselt kasutuses. See tähendab, et meid ootab ees küllaltki mastaapne rekonstrueerimine, vaatamata sellele, et viimasel kümnendil on riik juba majade kordategemisele jõuliselt kaasa aidanud toetuste, käenduste või laenu kaudu. Nüüd tuleb küsida, kuidas neid teenuseid ja võimalusi veelgi nutikamalt tööle panna.

Seniste toetuste kõrvale uued võimalused

Üldiselt võiks kehtida printsiip, et kui midagi töötab, siis pole mõtet seda lammutada. Analüüsides viimaste aastate tihedat konkurentsi korterelamute või ka väikeelamute rekonstrueerimise toetusele, pole kahtlust, et nende meetmetega võiks üldjoontes jätkata. Küll aga tuleb kaaluda seniste võimaluste kõrvale täiendavate või ka paindlikumate tingimuste loomist. Arvestades ehitusturu kiiret muutumist, raha kättesaadavust ning ühistute ja inimeste vajadusi, oleme juba alustanud mõnede oluliste muudatustega.

Raha kättesaadavuse parandamiseks hakkasime eelmisest aastast korteriühistutele renoveerimislaenu pakkuma.

Raha kättesaadavuse parandamiseks hakkasime eelmisest aastast pakkuma korteriühistutele renoveerimislaenu. Selle tingis väljaspool suuremaid linnu asuvate korteriühistute mure, et pangad ei anna laenu kas üldse või suurte linnadega võrdsetel tingimustel. Kuna kinnisvara turuväärtus on maapiirkondades väiksem, on ka pangast laenu saamine keerulisem. KredExi uus teenus aitab majade kordategemist rahastada, olgu siis kombineerituna toetusega või mitte. Sellest teenusest oleme edasi arendamas rahastut, mis tagaks ühistutele järjepideva, piisava tähtajaga ning kontrollitud intressiga laenuvõimaluse.

Terviklikult renoveeritud väikeelamu.
Terviklikult renoveeritud väikeelamu. Foto: KredEx

Teise olulise tegurina peame suutma ehitusturu ja tehnoloogia kiire arengu enda kasuks pöörata. Inseneriteadus on viimastel aastatel teinud tohutu arenguhüppe: turule on jõudnud uued automatiseeritud töövõtted ja uudsed tehnoloogiad, mis võivad muuta rekonstrueerimise koduomanikule mugavamaks ja soodsamaks.

Hetkel piloteerime korterelamute tehaselise rekonstrueerimise projekti, kus elamu soojustuselemendid toodetakse tehases ning tellinguid majale paigaldama ei peagi. See võiks lühendada rekonstrueerimiseks kuluvat aega, tõsta ehituskvaliteeti ning olla ka majaelanikele mugavam. Kui ligi paarikümmet maja hõlmav projekt näitab oodatud tulemusi, kavatseme selle lisada püsivalt meie toetusvõimaluste paketti.

Hetkel piloteerime korterelamute tehaselise rekonstrueerimise projekti, kus elamu soojustuselemendid toodetakse tehases ning tellinguid majale paigaldama ei peagi.

Kolmas vajalike muudatuste suund hõlmab erinevate teenuste tingimuste täiendamist ning info paremat kättesaadavust. Peame rekonstrueerimisvõimaluste ja laenu kättesaadavuse parendamisel silmas pidama nii regionaalseid erinevusi kui ka erinevate sihtgruppide võimalusi ning kohandama näiteks toetuste omafinantseeringu määra või käenduste tingimusi.

Nõustamine ja info peab olema kättesaadav

Lähiajal hakkame pakkuma suuremat käendust lasterikastele peredele, et neil oleks võimalik saada kodulaenu madalama omafinantseeringuga. Oleme täpsustanud ka seniseid käenduse sihtgruppe. Lisaks hakkame pakkuma kaua oodatud käendust maapiirkonda kodu soetamiseks ja rekonstrueerimistöödeks. Ka need muudatused toetavad hoonete tempokamat nüüdisajastamist ja energiatõhusamaks muutmist ning ennekõike inimeste elamistingimuste parandamist.

Hakkame pakkuma kaua oodatud käendust maapiirkonda kodu soetamiseks ja rekonstrueerimistöödeks.

Kõige selle juures ei ole vähetähtis ka info parem kättesaadavus ja nõustamine. Eelmisel aastal alustasime koostööd maakondlike arenduskeskustega üle Eesti, et pakkuda ühistutele tasuta nõustamist erinevate KredExi teenuste – toetuste, laenu ja käenduse – teemal. Prooviaasta on läinud edukalt: seda võimalust on kasutanud juba 430 ühistut üle riigi. Analüüs näitab, et nõustamine tõstab oluliselt ühistute motivatsiooni rekonstrueerimisvõimaluste leidmiseks.

Tartusse ehitati KredExi toetusel Tüve tänav 2 ja 4 asuvad munitsipaalmajad. Kahes neljakorruselises elamus on kokku 56 korterit, millest 16 on kohandatud liikumisraskustega elanikele.
Tartusse ehitati KredExi toetusel Tüve tänav 2 ja 4 asuvad munitsipaalmajad. Kahes neljakorruselises elamus on kokku 56 korterit, millest 16 on kohandatud liikumisraskustega elanikele. Foto: Kristjan Teedema

KredExi töö kodude energiatõhusaks ja kaasaegseks muutmisel ning hoonete eluea pikendamisel jätkub edaspidigi. Elanike jaoks on tulemus käegakatsutav: vähenevad küttearved, paraneb ventilatsioon ja sisekliima ning, mis pole sugugi vähem oluline, kodumaja saab palju nägusamaks ja selle väärtus kasvab. Rohkem infot teenuste kohta leiate Kred­Exi kodulehelt.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles