Maalapsed ei peaks põhihariduse saamiseks valdade ja riigiga kohut käima. Maaperede ja eraalgatuslike koolide koostöö näitab, et parimad hariduslahendused võiksid sündida kohaliku eraalgatuse ja üleriigilise kompetentsikeskuse ühisloominguna, kirjutavad Harmi Haridusseltsi liikmed Elo-Liina Kaivo ja Liisa-Lota Kaivo.

Elu arendamiseks ääremaadel tuleb avalikest vahenditest arendada esmajoones haridusvõrku. Kõige ettevõtlikumas eas inimestel on peres koolilapsed. Mida aeg edasi, seda enam valivad pered elukohta laste elukeskkonna mh haridusvõimaluste järgi. Leiba teenida oskavad tänapäeva lapsevanemad ka distantsilt. Haridusvõrku saaks arendada ka paikades, kus koolimajade võrku koomale tõmmatakse.