Eesti keele riigieksam
Eesti keele riigieksam Foto: Mailiis Ollino

Uus eesti keele arengukava 2021–2035 seab eesmärgiks, et koostöös ülikoolidega saavutatakse tasakaal eesti- ja ingliskeelse kõrgharidusõppe vahel ja et üldhariduskoolis on mindud valdavalt üle eestikeelsele õppele. Postimees küsis, kuidas neid eesmärke mõista ja millised on lähiaastatel kõige olulisemad sammud nende saavutamiseks?