K, 6.12.2023

Ilmar Tomusk: poliitreklaam ja selle keel (1)

Ilmar Tomusk
, Keeleameti peadirektor
Copy
Ilmar Tomusk
Ilmar Tomusk Foto: Liis Treimann

Nagu varem, nii tähendas valimiste-eelne aeg keeleameti jaoks ka seekord järelevalve keskendumist avaliku ruumi keelekasutusele, kui üleöö ilmus arvukalt «vali mind» üleskutsega plakateid tänavatele, majadele, reklaamikandjatele, akendele, sõidukitele. Et peale eestlaste elab Eestis ka venekeelseid inimesi, on valimisreklaamidki tihti kahes keeles, seaduse nõudeid eirates mõnes paigas ka ainult vene keeles, kirjutab keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk. 

Välireklaamiga seonduvat reguleerib reklaamiseadus, täpsemad keelt puudutavad sätted on aga keeleseaduses, mille alusel menetles keeleamet ka meile laekunud kaebusi. Allpool väike ülevaade meile saabunud kaebustest ja probleemidest, millega keeleametnikud kaebuste lahendamisel kokku puutusid.

Keeleseaduse paragrahvi 16 lg 1 sätestab, et avalikku kohta poliitilise agitatsiooni eesmärgil paigaldatud välireklaam peab olema eestikeelne, paragrahvi 16 lg 2 lubab eestikeelsele tekstile lisada tõlke, kusjuures eestikeelne tekst peab olema esikohal ega tohi olla halvemini vaadeldav kui võõrkeelne tekst.

Selle nõude eiramise kohta hakkas keeleamet kaebusi saama kohe valimisnädala esimesest päevast alates. Kõige enam laekus kaebusi välireklaami keelenõuete rikkumiste kohta Narvas, kus mitmed poliitikud tutvustasid oma valimislubadusi ainult vene keeles. Nii oli üks erakond Narvas üles pannud lausa 14 eri sõnumiga plakatit, milles jagati lubadusi alates kõnniteede korrastamisest ja spordiväljakute rajamisest kuni ööpäev läbi töötava hambaravikabineti ja linnasauna ning linnaturu rajamiseni ja lõpuks lausa soodusmajanduspiirkonna loomiseni Narvas. Ja kõike seda selges vene keeles! Nende tõlkimine polnud kuigi suur vaev, seepärast jäi arusaamatuks, miks sooviti Narva eestlased sellest teabest ilma jätta.

Üllataval kombel saime kaebusi reklaamikeele nõuete rikkumise kohta ka Tartus, kus üks poliitik oma ideid ainult vene keeles tutvustas.

Keeleamet tegi mõlemale keeleseaduse nõuete vastu eksinud erakonnale ettekirjutuse viia reklaam kooskõlla keeleseadusega. Ettekirjutused täideti kiiresti ja korrektselt, mille eest olen poliitikutele väga tänulik.

Kommentaarid (1)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles