Eesti energiasüsteemi lahutamisel Venemaa energiasüsteemist võib meie süsteemi häirekindlus halveneda ning sageduse reguleerimine muutuda kulukamaks, kirjutab volitatud elektriinsener Arvi Hamburg.

Täna on Balti riikide elektrisüsteemid sünkroonses paralleeltöös Venemaa sünkroonse sageduse piirkonnaga kümne piisavalt võimsa, lühikese 330 kV ja 750 kV vahelduvvoolu liini abil. Eestit ühendab Peterburiga kaks liini ja Pihkvaga üks liin, Lätit ühendab Venemaaga üks liin ning Leedut Valgevenega viis liini. Leedu ja Läti elektrisüsteeme ühendab neli ning Eesti ja Läti elektrisüsteeme nüüd juba kolm elektriliini. Seega oleme nn suure kolmnurga üks külg. Senine paralleeltöö BRELL on toiminud tõrgeteta, elektri kvaliteet vastab IEC nõuetele, sageduse reguleerimisel pole esinenud häireid, ühendusliinidel on suured stabiilsusvarud. Riikidevahelised vahetusvõimsused on süsteemioperaatorite kontrolli all.

Elektrisüsteemi sagedusala eri osades pole tehniliselt võimalik ilma terviksüsteemi kahjustamata sagedusega manipuleerida, isegi kui kellelgi peaksid sellised pahatahtlikud kavatsused olema. Elektrisüsteemide ühenduses BRELL pole täheldatud poliitilisi käsuliine paralleeltöö korralduses, süsteemi stabiilsus on tagatud.

Facebook
Comments 31