K, 29.11.2023

Sirlis Sõmer-Kull: sotsiaalvaldkonnas on töötasud liiga madalad

Sirlis Sõmer-Kull
, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuse esimees
Facebook
Comments
Sirlis Sõmer-Kull
Sirlis Sõmer-Kull Foto: Erakogu

Professionaalne ja koolitatud hoolekandetöötaja on nõutud spetsialist, kelle töö peab saama vääriliselt tasustatud, kirjutab Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni juhatuse esimees Sirlis Sõmer-Kull.

Võrreldes mõne teise esmatähtsa üldist tervistoonust või elanikkonnale turvalisust ja kaitstust pakkuva professionaalse grupiga, ei ole sotsiaalala palkade konkurentsivõime viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt paranenud. 2020. aasta andmetel kasvas sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate keskmine palk aastaga viis protsenti ja oli 1062 eurot, mis on Eesti keskmisest brutopalgast 27 protsenti väiksem. Üleüldine palgatase selles sektoris on endiselt madal. Samuti mitte kõik asutused üle Eesti ei saa lubada hooldajale või tegevusjuhendajale neljakohalise palga maksmist. Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni kindel positsioon siinjuures on see, et professionaalne ja koolitatud hoolekandetöötaja on nõutud spetsialist, kelle töö peab saama vääriliselt tasustatud.

Iru Hooldekodu direktor ja pikaajaline hooldustöötajate koolitaja Jaanika Luus toob välja vastuolu sotsiaalhoolekande valdkonnas töötavatele inimestele seatud ootuste ja palga vahel, öeldes, et ühiskondlikud arengud on mõjutanud küll sotsiaal- ja hooldustöötajatele esitatavaid nõudeid, kuid hoiakud valdkonna suhtes on jätkuvalt suuresti iganenud ja seeläbi ka palgatase madal, mis omakorda tekitab töötajate põua. Sotsiaaltöö põhineb teaduspõhistel teadmistel ja professionaalsetel oskustel. Möödanikku on jäänud ka ettevalmistuseta juhuslike inimeste palkamine ning mõttelaad, et kui kuhugi mujale tööle ei saa, siis minnakse hooldajaks. Sotsiaalvaldkonna kvalifitseeritud tööjõud valib aga tihti, just nimelt töötasu tõttu, mõne lihtsama töö, mille teenistus aga kõrgem.

Facebook
Comments

Märksõnad

Tagasi üles