ak Argo Rosin, Imre Drovtar: Rohepööre transpordis on utoopiline (11)

Copy
Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simsoni sõnul peab Euroopa praeguses olukorras investeerima taastuvallikatesse.
Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simsoni sõnul peab Euroopa praeguses olukorras investeerima taastuvallikatesse. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Üks roheleppe direktiivi eesmärke on saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050 ning vähendada kasvuhoonegaaside väljapaiskamist vähemalt 55 protsenti aastaks 2030, võrreldes 1990. aastaga. Maanteetransporti käsitlevas ettepanekus on peamine rõhk sõiduautodel ja tarbesõidukitel, et vähendada sõidukite tekitatavat saastet ning suurendada emissioonivabade tehnoloogiate loomist ja pakkumist turul.

Seejuures on maanteetransport ainus valdkond, kus kasvuhoonegaaside hulk on kasvanud, moodustades 20 protsenti kogu Euroopa Liidu emissioonist. Autotööstus ise on Euroopa Liidu majanduse vaates võtmetähtsusega, moodustades sisemajanduse kogutoodangust üle seitsme protsendi ning pakkudes tööd otseselt või kaudselt kuni 14,6 miljonile eurooplasele. Euroopa autotööstuse investeeringud teadus- ja arendustöösse on keskmiselt 60,9 miljardit eurot aastas.

Nii tekitab CO2 emissioonide keskne vähendamine transpordis suurel hulgal küsimusi. Näiteks rohepöörde direktiividega seotud analüüsid ei käsitle piisavalt seda, et CO2 vähendamine ühes sektoris võib kaasa tuua hoopis reostuse kasvu mujal, näiteks elektritootmises ja kaevandustes.

Tagasi üles