AK Lauri Vahtre: Eesti ajaloo I köitest, muinaslinnustest ja võimust (7)

Lauri Vahtre
, ajaloolane
Copy
Eesti Ajalugu I
Eesti Ajalugu I Foto: Ago Raudsepp

Eesti ajaloolased on juba aastakümneid vaielnud selle üle, kuidas nägi Eesti ühiskond välja vahetult enne muistset vabadusvõitlust ja selle ajal. Küsimusest ei pääse mööda ka «Eesti ajalugu I», mis on andnud omakorda ainet teema edasiarenduseks ajaloolasele Lauri Vahtrele.

Kauaoodatud «Eesti ajalugu I» on kahtlemata tähelepanuväärne teos ja selle ilmumine rõõmustav sündmus. Just arheoloogia vallas on meie teadmised võrreldes Kruusi-aegsetega ilmselt kõige mahukamalt täienenud, nii et uut üldkäsitlust oli hädasti vaja. Sest ka «Eesti esiaja» ilmumisest on hulk aega möödas, vahepeal on palju kaevatud ja analüüsitud ning samuti on edusamme teinud geeniuuringud.

Muu kõrval esitabki «Eesti ajalugu I» lõpuks ometi koondpildi Eesti rahvastiku etnogeneesist, mis saadab jäädavalt minevikku meie omamüüdi soomeugrilikest kammkeraamikutest ja sellele toetuva arusaama viie tuhande aastasest paiksusest.

Tagasi üles