Leon Glikman: süüdimatu metsaraie tõi rikkumismenetluse (6)

Leon Glikman
, vandeadvokaat
Copy
Leon Glikman
Leon Glikman Foto: Konstantin Sednev

Eesti eirab tahtlikult Euroopa Liidu keskkonnadirektiive, kirjutab vandeadvokaat Leon Glikman.

Eesti rikub Euroopa Liidule ­antud lubadust kaitsta metsa Natura 2000 aladel. Nüüd ähvardab Eestit trahv, kuna Euroopa Komisjon alustas meie ­suhtes rikkumismenetlust. Selle raames kohustatakse Eestit viima riigisisesed ­õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidu ­elupaikade direktiiviga (direktiiv 92/43/EMÜ) ja keskkonnamõju ­strateegilise hindamise direktiiviga (direktiiv 2001/42/EÜ). Looduskaitsjate aastatepikkused pöördumised on olnud ametnikele nagu hane selga vesi, nüüd lõpuks katkes Euroopa kannatus.

Meie kõigi huvides loodud ­Natura võrgustiku eesmärk on säilitada või taastada ohustatud liikide ja ­elupaikade eluterve seisund. Direktiiv sätestab, et igasuguse potentsiaalselt Natura 2000 alal kaitstavaid väärtusi kahjustava tegevuse mõju tuleb enne hinnata, ning kindlasti läheb selle alla metsa­raie. Euroopa Komisjoni etteheide on ­ajendatud sellest, et Eesti ametnikud on lubanud ilma vajalikke keskkonnamõju hindamisi läbi viimata kaitsealadel märkimisväärseid lageraieid.

Tagasi üles