Tartu Ülikooli Pärnu kolledži 25. aastapäeval kogunes 14. mail vestlusring arutamaks regionaalse kõrghariduse väljakutsete ja võimaluste üle aastal 2030.

Tagamaks maailma teadmise jõudmist ääremaale, valmistamaks spetsialiste kohalikele ettevõtetele-asutustele, piirkondi avada ja soodustada sealsete ettevõtete innovatsiooni. Kõrgkoolid tihendavad rahvusvahelist suhtlust ning on talentide hankimisel võtmerollis. Teadmusasutused parandavad ka piirkondlike innovatsioonistrateegiate kvaliteeti ja innovaatilisust ning panustavad sotsiaalsesse ja kultuurilisele arengusse.

Kaks nädalat tagasi vahetasid Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis neil teemadel mõtteid Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Tartu Ülikooli makroökonoomika professor ja sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets, Pärnumaa kutsehariduskeskuse direktor Riina Müürsepp, Estonia Spa Hotelsi juhataja Andrus Aljas, Fein-Elast Estonia tekstiilitööstuse juhataja Urmas Mägi, Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ning Pärnumaa arenduskeskuse juhataja Erik Reinhold. Vestlust juhtis Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise kaasprofessor ja Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa, selle märkis üles tudeng Cindy Rätsep.

Facebook
Comments