K, 7.12.2022

Jan Trei: kohalik omavalitsus kui perekond

Jan Trei
, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor (Isamaa)
Jan Trei: kohalik omavalitsus kui perekond
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments 1
Jan Trei.
Jan Trei. Foto: Kristian Kruuser

Kõik kohalikud omavalitsused on huvitatud sellest, et nende elanikud tunneksid ennast hästi ja turvaliselt, kirjutab Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Kohaliku omavalitsuse ülesanded ja vastutuse määrab kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Üks põhimõte, millel kohalik omavalitsus rajaneb, on igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste kohustuslik tagamine vallas ja linnas. Oma ülesannete ja kohustuste täitmisel tuleb õigusriigis juhinduda seadustest.

Eesti põhiseadus sätestab, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste (KOVide) erilise hoole all, kuid samas lisab, et perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. Vanemate ja laste vastastikuse toetamise kohustus ja ulatus on reguleeritud perekonnaseaduses. Tihti on kuulda arvamust, et puudega inimesed jäävad kohaliku omavalitsuse abita sellepärast, et neil on perekond. Tekib küsimus, millal ja miks peab perekond võtma omavalitsuse rolli ja kohustused.

Tegelikult on igaühel selles reguleeritud protsessis oma roll ja kohustused. KOVi kohustuslikult korraldatavad sotsiaalteenused on toodud sotsiaalhoolekandeseaduses (SHS) ja vastavalt sätestatule peab KOV osutama abi vajaduspõhiselt.

Märksõnad
Tagasi üles