Viljar Peep: miks on majandusaasta aruandeid hädasti vaja?

Viljar Peep
, justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler
Copy
Viljar Peep.
Viljar Peep. Foto: Liis Treimann

Õigeaegne ja korrektne majandusaasta aruanne näitab ettevõtte usaldusväärsust, kirjutab justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsler Viljar Peep.

Ainult üks ettevõtjate liik ei pea avaldama majandusaasta aruandeid – füüsilisest isikust ettevõtjad. Nemad vastutavad oma kohustuste eest kogu oma varaga. Seevastu äriühingu osanike, aktsionäride ja liikmete vastutus on piiratud. Äriühingute ja FIEde suhe on aga üheksa ühele, lisaks on peaaegu kõik FIEd mikro- ja väikeettevõtjad.

Turumajanduse alus on usaldus. Mida väiksem on usaldus, seda ettevaatlikumalt tehakse majandustehinguid. Mida suurem on usaldus, seda julgemalt ja rohkem ostetakse, investeeritakse, krediteeritakse, palgatakse jne.

Kuidas luua valdavalt äriühingutest koosnevas majanduskeskkonnas usaldust? Selleks on peamiselt kaks abinõu: tugeva õigusjõuga avalik äriregister ning avalik raamatupidamisaruandlus. Esimene tagab, et tehinguid tehakse nendega, kellel on õigus äriühingut esindada. Teine tagab, et iga huvitatud isik saab ettekujutuse äriühingust kui majandusüksusest – olgugi et eelmiste majandusaastate põhjal. Ütleb ju ka seadus, et aruande eesmärk on anda oma lugejale infot ettevõtte finantsseisundi ja -tulemuste kohta, mida too saaks kasutada majandusotsuste tegemisel. Niisiis vajavad majandusaasta aruannet eeskätt äripartnerid ja laenuandjad. Aga samuti vähemusosanikud ja -aktsionärid, kes seisavad ettevõtte juhtimisest kaugemal kui suurosanikud ja -aktsionärid.

Tagasi üles