Kogukonna protest metsaraie ja autotee rajamise vastu Tallinnas Kakumäel.
Kogukonna protest metsaraie ja autotee rajamise vastu Tallinnas Kakumäel. Foto: Sander Ilvest

Loodushoid ja metsaraied on pälvinud ühiskonnas aina suuremat tähelepanu ja tekitanud teravamaid konflikte. Hiljuti esitati riigikogule ettepanek eemaldada RMK-lt raiesurve. Kas see võiks leida toetust ja aidata metsa säästa? Või oleks mõni parem lahendus? Milline?