Uwe Gnadenteich

FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) uue õppehoone ehitamist pidurdav vaidlus käib naabermajade akendesse paistva päikesevalguse vähenemise üle, aga tegelikult kardavad naabrid hoopis kahjustusi, mida võib kahe maa-aluse ja 14 maapealse korrusega õppehoone ehitamine nende majadele tekitada.

Samas on EKA esindajad korduvalt kinnitanud, et ehitustöö naabermajadele mingit märgatavat kahju ei tekita. Ja kui peakski tekitama, siis pannakse ehitus seisma ja loomulikult hüvitatakse kõik naabritele tekitatud kahjud.

Õppehoone ehitusluba ootab tänaseni linnavalitsuses naabri kooskõlastust. Küll aga on EKA-l olemas ehitusluba tulevase koolimaja kohale 15 meetri sügavuse sulundseina rajamiseks. See plaanitakse rajada vibratsiooni tekitava tehnoloogia abil, sest naabermajadele ei pidavat mingit ohtu olema.

Ehitustöö algus ootab vaid EKA nõukogu jah-sõna. Kui asi on tõepoolest nii ohutu, nagu väidetakse, siis võiks EKA sulundseina rajamisega julgelt peale hakata. Kui 15 meetri pikkused metalltarindid rammitakse maasse nii, et midagi hullu ei juhtu, peaks see hajutama ka kõige paranoilisema naabri hirmud. Aga kui sulundseina rajamine peaks naabermaju siiski olulisel määral kahjustama, siis on EKA-l tõepoolest argumendid otsas.