Kuku raadio saates «Nädala tegija» rääkis Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson sellest, kui palju suudab Euroopa Liit koroonaprobleemide kõrval tegeleda teiste oluliste asjadega ja millise väljakutse esitab rohepööre energeetikasektorile. Samas ei saa kõrvale jätta ka Eesti poliitikas toimuvat.

Eestis puudutab see lähedalt Ida-Virumaa arengut, aga mitte ainult. Saatejuht Ulla Länts sõnas, et Eestis valitsus saab küll toetada Ida-Virumaad, aga ei lähe ise tööd ära tegema. Uued keskkonnasäästlikud ettevõtted peavad tulema sealsete inimeste ja ettevõtete initsiatiivil. 

Simson tõi esile, et valitsus on koostöös Ida-Virumaa omavalitsustega on plaani ette valmistanud. Euroopa Komisjoni soovitus on panustada sellesse, et turumuutuste tõttu senisest tööst ilma jäänutel tekiks uus töökoht samasse piirkonda. «Me tahame, et see suur muutus ei tooks kaasa spetsiifiliste piirkondade hääbumist, nii et inimestel pole midagi teha ja noored peavad lahkuma sinna, kus tööd on. Nüüd on näha, et erinevatel riikidel on erinevaid plaane,» selgitas Simson. 

Uute tööstuste ligimeelitamisel on Ida-Virumaa plussideks, et seal on palju linnu ning pikki aastaid  on nende juures käivitatud tööstusparke. Seetõttu saadakse aru, et töökohad ei teki põllu, vaid nende jaoks on vaja ühendusi. Paremate ühenduste loomist kätkeb ka Ida-Viru õiglase ülemineku kava, tõi Simson välja. 

Kuigi Simsoni põhitähelepanu on energeetiavaldkonna arengutel, hoiab ta ka Eestis toimuval silma peal. Länts küsis, kas Simson on valitsusliidus pettunud.

«Ma arvan, et tegudes on tehtud õigeid asju. Eriti kiidan ma valitsust kriisiajal väga vastutustundliku käitumise eest,» vastas Simson. «Pigem on probleemiks olnud retoorika kui teod. See arusaamine, et kui tuleb ootamatu kriis, tuleb inimesi kaitsta ja töökohti hoida, on sellel valitsusel väga selge olnud. Ma arvan, et see on väga vajalik olnud ka kindlustunde tagamiseks Eesti inimestele.» 

Simson sõnas, et Euroopas kuuleb ta väga harva küsimusi või kriitikat EKRE suhtes, sest Euroopas on palju grotesksemaid valitsusliikmeid. «See, mis eestlastele võib tunduda üleelusuurune ja kõige suurem katastroof üldse, on Euroopa mastaabis vaikne vagur Põhjamaa. Euroopa Liidu valitsustes on vaba sõnakasutusega poliitikuid teisteski riikides, neist mõni kasutab sõnu veelgi vabamalt.»