Meditsiinieksperdid koos Tartu ülikooli filosoofiaprofessori Margit Sutropiga panid kokku eetiliste nõuannete manuaali, et aidata arstidel koroonakriisi ajal raskeid otsuseid teha. 

Üks oluline punkt on, et ainult vanuse järgi otsuseid tegema ei hakata. Teiseks ei ole Eesti seadnud sisse ametikohtade eelisjärjestust, erandiks meditsiinitöötjate kaitse, ütles Margit Sutrop Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega».

Initsiatiiv algatuseks tuli Põhja-Eesti regionaalhaigla kriisistaabi käest, avas Sutrop tausta, mis viis teiste maade praktika põhjal juhiste ettevalmistamiseni. Kaasa lõid PERHi ja TÜ kliinikumi eetikakomiteed, TÜ eetikakeskus ning mitmed meditsiini- ja õiguseksperdid. Valmis 12 soovitust haiglatele, mis kannavad põhivastutust kriisiolukorra lahendamise eest. 

Soovituste andmisel mõeldi kõige teravamalt intensiivravi peale, sest see on peamine pudelikael haigete päästmisel. Sellele lisaks antakse soovitusi haiglaravi korraldamiseks ka siis, kui olukord ei lähe nii kriitiliseks, tõi Sutrop välja. Need näiteks puudutavad lähedaste eest hoolitsemist ajal, kui haiglates on patsientide külastamine keelatud. Sutrop kutsus üles valitsust eraldama lisaressursse, et toetada kõigi haiglaravi vajavate vaimset tervist. 

Kõikidel patsientidel on võrdne õigus ravile. Kriitilistel aegadel, kui ressursse ei jätku, tuleb valikuid teha. «Kui kõiki võrdselt kaaluda, siis tõepoolest on õige see, et kedagi ei peaks jäetama kõigepealt kõrvale lihtsalt sellepärast, et tema vanus passis on selline. Seda tähendabki see, et lähtutakse eelkõige meditsiinilistest kriteeriumitest, ravi tulemuslikku prognoosist ja ennustatavast elukvaliteedist pärast ravi,» selgitas Sutrop. Ehk siis aluseks ei võeta ainult inimese vanust, ent kaasnevaid haigusi arvesse võttes on enamasti šansid suuremad noorematel inimestel. 

Erinevalt näiteks Suurbritanniast, mis on välja valinud ühiskonnale olulised ametikohad ning nende töötajaid eelistatakse intensiivravi pakkumisel, ei ole Eesti eelisjärjestust paika seadnud, tõstis esile Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar. Seda ühe erandiga: meditsiinitöötajad. Margit Sutrop võrdles Eesti juhiseid Saksamaa soovitustega, mis on võtnud põhimõtteks täieliku mittediskrimineerimise.