Agu Uudelepp.

FOTO: Mihkel Maripuu

Poliitikaanalüütik Agu Uudelepp väidab, et Eesti erakondade vähene sisedemokraatia tuleneb sellest, et parteid on alguse saanud kitsaste sõpruskondade pinnalt. Olukord paraneks, kui erakondade sees kehtestataks läbipaistvad mängureeglid juhtorganitesse pääsemiseks.

«Tänases Postimehes avaldatud Kalle Muuli väide ebamäärasustest Eesti erakondade sisedemokraatias on igati täpne. Selle juured on ajaloos,» leidis poliitikaanalüütik ja kommunikatsiooniõppejõud Agu Uudelepp. «Üldiselt on Eesti erakondade aluseks olnud mingisugune sõpruskond. Nii õnnestus algul asju otsustada nn sõprade keskel ja mingisugust sisedemokraatia reeglistikku polnud vaja. Erakondade arenedes on aga esialgsed sõpruskonnad lagunenud ja juurde tulnud uusi inimesi.»

Eriti pingestab olukorda Uudelepa sõnul see, kui erakonnad ühinevad. «Piltlikult öeldes: Vestmann on harjunud üksipäini Vestmann ja alati peal olema. Järsku tekib aga kõrvale Piibeleht, kes tahab ka peal olla. Algul on seda igal Vestmannil raske taluda,» sõnas ta.

Seega pole napp sisedemokraatia ühe erakonna probleem, vaid suuremal või vähemal määral omane kõigile suurematele erakondadele. „Lihtsamini on pääsenud näiteks Reformierakond, kellel pole suuri ühinemisi või pereheitmisi olnud,“ leidis Uudelepp.

Erakondade sisedemokraatia probleemi lahenduseks oleks analüütiku sõnul see, kui erakondade sees kehtestataks kindlad mängureeglid. «Seda ei ole aga võimalik teha nii, et parasjagu peal olevad vestmannid dikteerivad, mida piibelehed peavad tegema ning kes üldse ludvigsanderitena suurest mängust kõrvale jäävad,» tõdes Uudelepp. Praegu IRL-is toimuv on tema sõnul märgiliselt väga oluline, sest kui uus esimees peaks selguma lihtsalt vastandumise või konkureerivast tiivast ülesõitmise abil, pole muutusi IRL-is mõtet oodata.

Tänases Postimehes kirjutas ajakirjanik Kalle Muuli, et erinevalt näiteks USA presidendivalimistest, kus on pikka aega enne valimisi teada kandidaadid ja nende vaated, valitseb Eestis erakondade sisevalimisel manipuleerimist võimaldav ebamäärasus. Muuli nentis IRL-i näitel, et demokraatia ei peaks tähendama ainult võimalust hääletada, vaid ka seda, et hääletajad saavad on oma arvamuse aegsasti kujundada. Samuti võiks Muuli sõnul enne valimisi lukku panna isikute nimekirja, kel on erakonna sisevalimistel hääletamisõigus, et vältida «viimase minuti manipuleerimist» hääletajatega.