Koroonaohu tõttu on New Yorgis suletud ka ÜRO peakorter. Maailmaorganisatsiooni kõige olulisem kogu, Julgeolekunõukogu jätkab tööd, kuid kodusel režiimil, rääkis KUKU raadio saates «Neeme Raud. Siin» Eesti ÜRO esinduse asejuht Gert Auväärt.

«ÜRO peakorter New Yorgis on oma tegevuse viinud üle kaugtööle – see käib meilide, videokonverentside ja muus distantssuhtluse vormis. Reaalselt viimane Julgeolekunõukogu istung leidis aset 12. märtsil, kui oli Jeemeni teemaline briifing ja konsultatsioonid ning Lõuna-Sudaani rahuvalve mandaadi pikendamine,» ütles Auväärt.

Enne päris kaugtööle jäämist püüti ÜROs üritusi korraldada väiksemalt skaalal. Nii toimus iga-aastane nn naiste nädal, mil arutatakse naistega seotud küsimusi, vaid ühepäevase üritusena, kus osalesid üksnes ÜRO esindustes töötavad diplomaadid. Koosolekud, mis ÜRO peahoones enne selle lõplikku sulgemist toimusid, viidi üle suurematesse saalidesse, et osalejaid saaksid istuda teineteisest kaugemal.

Kas koroonakriis ise ka Julgeolekunõukogu ette jõuab, ei oska Auväärt öelda.

Eesti diplomaadid on tema sõnul sellele mõelnud, ent lähipäevil see kindlasti ei toimu, sest koroona puhul vaadatakse esmalt seni ikkagi peamiselt Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) poole.

«(Julgeolekunõukogus endas on praegu, kodutööl olles) akuutne erinevate rahuvalve missioonide mandaatide pikendamine. Need on asjad, mis on ajalise kriitilisusega. Meie (Eesti diplomaadid) omalt poolt näeme, et ka see (koroona) on küsimus, mida tuleks arutada ja omalt poolt selle nimel ka koos oma partnerite ja liitlastega panustame. Aga tihtipeale on küsimused, mis saavad tulla Julgeolekunõukogu lauale konsensuslikud – me ühiselt kõigi 15 liikmega peame leidma, et see on vajalik arutelu. Aga sinna faasi me veel hetkel ei ole jõudnud,» selgitas Auväärt.

USA välispoliitika ajakiri Foreign Affairs kirjutab oma netiväljandes, et Venemaa leiab, et ÜRO Julgeolekunõukogul ei sobi praeguses kriisis vaid kaugtööd teha ja eriolukordades tuleb siiski ka reaalselt koos käia.

On see nii – et Venemaa astub teistest nagu erinevat jalga?

«Vastab tõele, et kõige rohkem sellele (Julgeolekunõukogu täielikule kaugtööle üleminekule) on vastu olnud Venemaa, kes on tõesti seni seisukohal, et olulisi küsimusi tuleks käsitleda (Julgeolekunõukogu) saalis. Nende üheks argumendiks on olnud ka imagoloogilise sõnumi saatmine maailmale: et kriisihetkel Julgeolekunõukogu koguneb ikkagi seal, kus alati – kuulsa hobuserauakujulise laua taga,» tunnistas Auväärt.

Intervjuud Gert Auväärtiga saate kuulata Neeme Raua autorisaate 21. märtsi saates.

Facebook Twitter
Comments