Aleksander Laane FOTO: Mihkel Maripuu

Baassissetuleku ehk kodanikupalga katsetamise õige hetk on nüüd käes. Kuigi Riigikogu keeldus mõned kuud tagasi baassissetuleku rakendamise võimaluste kohta isegi uuringut tellimast, ütleb täna elu ise, et seda on vaja, kirjutab Erakonna Eestimaa Rohelised volikogu esimees Aleksander Laane.

Valitsus kavandab abi ettevõtetele ja seda taas pankade kaudu. Seda pankade tugevdamise asja on proovitud teha juba 12 aastat, aga erilist tulemust ei suuda keegi ette näidata. Pangad on küll hästi söönud ja püüavad juba osadest klientidest lahtigi saada, aga kodanikud on kandnud ränki kaotusi. Seepärast peaks põhiline rahavoog liikuma mitte pankade suva alla, vaid otse kodanikeni.

Rohelistel on ettepanek kiirelt läbi arutada kolm võimalikku teed baassissetuleku valguses.

Esiteks peaks lahendama ravikindlustuseta inimeste küsimuse nii, et me saame tuleviku jaoks teada, miks nad pole ravikindlustatud. Selliseid inimesi on meil suurusjärgus 50 000. Neile peaks esitama ettepaneku, et riik maksab vajadusel nende eest näiteks aasta lõpuni ravikindlustuse, kui saab vastu taotluse ja andmed, mida analüüsides saaks jälile kindlustamatuse tegelikele põhjustele. Viimaste põhjal saaks välja mõelda, kas baassissetuleku maksmine ravikindlustuse katteks, kui inimesel mingil muul alusel ravikindlustust pole, lahendaks nii suure hulga inimeste kindlustamatuse probleemi või mitte. Ühtlasi on see vajalik lisarahastus Haigekassale ning haiguste ennetamise vahend.

Teine ja kolmas tee, mis seotud esimesega, puudutab klassikalist baassissetulekut ja taastuvenergia tootmisesse, salvestamisse ja teadus-ja arendustegevusse investeerimist.

Ettepanek on, et inimesed, kelle sissetulekud jäävad alumistesse tuludetsiilidesse või kuhugi keskele, saavad paarisaja euro suuruse baassissetuleku kuus kuni aasta lõpuni. Juhul, kui nad pole ravikindlustatud, siis makstakse nende eest esmajärjekorras ära ravikindlustus. Suurema sissetulekuga inimesed saavad selle raha aga ainult tingimusel, et see investeeritakse maksuvabalt päikese-või tuuleenergia tootmisesse, taastuvenergia salvestamisvõimsuste loomisesse (sh kodustesse akudesse), mahetootmisesse või teadus-arendustegevusse.

On teada, et Euroopa Keskpank reageerib koroonaviiruse pandeemiale uue rahatrükiga ja täiendavalt ostetakse finantsvara kokku 120 miljardi euro eest.

Kui valitsus on nüüd tark, siis leiab ta võimaluse kodanikupalgaga lahendada kolm muret korraga - tavaliste tööinimeste mure oma sissetulekute pärast, ettevõtjate mure kriisi lõpuni vastupidamise osas ja mure, kuidas suunata majandus uute ja kasvavate majandusvaldkondade arengu suunas. Nii taastuvenergia kui mahemajandus seda kindlasti on.