Ettevõtja Heldur Meerits avaldas Kuku raadio saates «Keskpäevatund» kahetsust, et vendade Sõnajalgade Aidu tuulepargi ja riigi vahelises vaidluses ei ole avalikkusel võimalik saada erapooletute ekspertide arvamust.

Kaitseministeeriumi info radarite võimekuse kohta on salastatud teave.

«Me ei tea, kas kaitseministeerium kasutab seda mugavaks ettekäändeks või on mure tõsine,» ütles Meerits. «Heausklike kodanikena peaksime uskuma seda, aga me ei tea.»

«Mina ei saa aru, miks peaks kaitseministeerium ilma mingisuguse argumenteeritud või faktidel põhineva põhjuseta sõdima Eesti ettevõtjatega,» ei olnud ajakirjanik Ainar Ruussaar nõus Meeritsa öelduga. 

«Tundub nii, et Heldur, sinu usk isamaasse on nõrk,» ütles saatejuht Priit Hõbemägi Meeritsale.

«Kõige parem abivahend usu parandamiseks on sellised ekspertarvamused, kus on inimeste huvid välja lülitatud. Ma eelistaksin oma peaga otsuseid teha. Ma tõepoolest ei taha kinnisilmi etteantud valikutele tagant kiita,» jäi Meerits oma seisukohale kindlaks. 

Ruussaar jäi kahtlevaks, kas mittetehnilise eriharidusega inimestel oleks üldse võimalik tehtud radarianalüüsidest aru saada, isegi kui need avalikustataks. 

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) tegi 10. veebruaril vendadele Sõnajalgadele kuuluvale Eleon Green OÜle ettekirjutuse eemaldada Aidu tuuleparki püstitatud tuulikult nr 5 labad, mis segavad ka mittetöötavas olekus riigikaitse eelhoiatussüsteemi töövõimet.

TTJA selgitas pressiteates, et käivitas alates 2019. aasta märtsist Aidu tuulepargi põhjaliku järelevalvemenetluse, on analüüsinud arendaja esitatud tuulikute mõjuanalüüse, kaalunud kompromissettepanekuid ja tutvunud kaitseministeeriumi valduses olevate ohuhinnangutega.