FOTO: Erik Tikan

Postimees avaldab eestikeelse meedia põhiseid faktikontrolle regulaarselt alates 2019. aasta novembrist, nüüd hoiame silma peal ka venekeelsel meedial.

Sellega seos alustab Postimehe arvamustoimetuse koosseisus tööd faktikontrolli toimetaja Vikki Perijainen, kes on omandanud bakalaureusekraadi Oxfordi ülikoolist ajaloo ja poliitika alal ning kellel on hetkel käsil Venemaale, Ida-Euroopale ja Kesk-Aasiale keskenduvad magistriõpingud Harvardi ülikoolis. Ta on esindanud mõlemat haridusasutust ka ülikooliväitluse maailmameistrivõistlustel, tulles 2018. aastal Mehhikos koos Sloveeniast pärit võistkonnakaaslasega Oxfordi tiimis maailmameistriks inglise keelt teise keelena rääkijate seas. Kooliõpilasena esindas ta Eestit kolm korda keskkooliväitluse MMil.

Nagu ka eestikeelse meedia faktikontrollimisel, võetakse luubi alla ühiskondlikus arutelus osalejate küsimusi tekitavad faktiväited ehk olukorrad, kus väitest jääb mulje, et seda esitatakse faktina ning kus toimetuse hinnangul pole selle paikapidavus keskmisele mõistlikule inimesele ilmselge. Enim pöörame tähelepanu Eesti üleriigilises meedias esitatavatele faktiväidetele.

Postimehe faktikontrollid lõppevad ühega kaheksast võimalikust hinnangust:

ÕIGE: väide vastab tõele.

PIGEM ÕIGE: väide on tõene mööndusega.

EKSITAV: väide on tõene, aga esitatud tõde moonutaval viisil.

KAHTLANE: väitja ei ole pakkunud tõestust olukorras, kus seda on mõistlik eeldada.

PIGEM VALE: väide on vale mööndusega.

VALE: väide ei vasta tõele.

JAMA: väide on jabur.

Faktikontroli teostamisel toetume võimalikult palju usaldusväärsetest ja avalikest allikatest pärit tõestusmaterjalile.