Õhtulehe mahamüümisel tekiks Eesti erameediaturule kolmas meediamaja, mis oleks konkurentsi ja tõe huvides tervitatav areng. Küsimus on ka meedia tulevikus, sest üha rohkem näeme, et televisioon on kolinud veebi. Aga kas uue platvormi äriidee mahutaks ka ajakirjanduse tegemist, küsisid Rein Lang ja Väino Koorberg Kuku raadio saates «Olukorrast ajakirjanduses».

Eelmisel reedel tulid kuuldused, et Õhtulehe omanikud Ekspress Grupp ja Alexela Grupp kaaluvad lehe mahamüümist. Spekuleeriti ka võimaliku ostja ja hindadega. Tõenäoliseks ostjaks peetakse USA päritolu investeerimisfondi Providence Equity Partners, mis juba omab Eestis näiteks telekanalit TV3.

Väino Koorberg küsis seepeale, kas Eesti turule on tekkimas kolmas või neljas meediamaja – sõltuvalt sellest, kas arvestada ka rahvusringhäälingut.

Rein Lang ütles vastu, et ERR-i sissearvamine on täpne, sest ERR on mängijana turul ja käitub nagu turundusplatvorm. Langi hinnangul on põhimõtteliselt tegu vale olukorraga. Saab öelda, et maksurahast ülal peetav ajakirjandusväljaanne võistleb erameediaga samal alustel. 

Langi silmis oleks võitlus kolme meediamaja vahel igati tervitatav. 

«Kas see oleks võitlus reklaamituru pärast, võitlus vaatajaturu pärast või tegelikult võitlus tuleviku turu pärast? Üha rohkem ka teleinimesed räägivad sellest, et televisioon ei ole enam jadaprogramm, mis tuleb läbi kaabli, üle interneti või õhu,» mõtiskles Koorberg. Just ERR tõi audiovisuaalse sisu tarbimise mitmekesistamise põhjuseks, miks nad panid tööle oma veebiplatvormi. «Selles mõttes TV3 oleks loogiline partner tehingu jaoks.»

«Oletame nüüd, et see tehing teoks saab. Milline saab olema kolmanda meedimaja äriidee ja poliitika?» küsis Lang. «Kas ta võimaldab seal ka ajakirjanikel ajakirjanduslikku materjali edastada? Või on tegu klassikalise...»

«Televisiooniloogikaga,» nimetas Koorberg vahele. 

«Või meedialoogikaga, kus ajakirjandusel palju kohta ei ole,» haaras Lang sõnasabast kinni. «Minu arvates oleks Eestis väga vaja, et ka ajakirjandusliku materjali tootmisel toimiks eluterve ja mõistlik konkurents. Ilma konkurentsita ei ole ka tõel väga suuri võimalusi.»

«Kui on kaks meediamaja, siis alati säilib oht, et teatavatel juhtudel need kaks meediamaja räägivad üht ja sama juttu. Kolme puhul on šanss juba väiksem. See kõik nõuab meediateenuse tarbijalt kriitilist mõtlemist. Ei ole olemas absoluutset tõde, vaid igaüks peab kujundama selle ise,» põhjendas Lang oma seisukohta.