Me oleme selja taha jätnud riigi, kus oli aktsepteeritav, et ministritel on õigus sekkuda oma haldusala allasutuste töösse ning anda seadusega vastuolus olevaid poliitilisi suunitlusi, ütles õiguskantsler Ülle Madise Kuku Raadio saates «Nädala tegija».

Riigisekretäri komisjon on poliitikavaba, nõustus Madise saatejuhi Ülla Läntsi esitatud küsimusega. «Nägin kaugelt seda paberipakki, mida komisjon läbi töötas. Silma järgi öeldes oli see paarsada lehekülge.» 

Eile avaldati riigisekretäri Taimar Peterkopi juhitud uurimiskomisjoni aruanne maaeluminister Mart Järviku tegevusest. Aruande järgi ületas minister Järvik oma pädevust, kui sekkus veterinaar- ja toiduameti töösse. Raport ei ütle otsesõnu, et minister on avalikkusele valetanud, kuid toob välja, et minister sai listeeriabakteri leviku kohta informatsiooni kaks kuud varem, kui ta on avalikult väitnud.

Raporti avaldamisega on avalikkuses tõstatatud küsimus, milline on ministri õigus sekkuda oma allasutuste töösse. Madise viitas Andres Herkeli artiklile, mille järgi Eestis on välja kujunenud süsteem, et ametid peavad täitma oma tegevuses seadust, aga on ministrist sõltumatud. 

«Need ajad, kus sa helistad ministrile ja tema annab korralduse, kas sinu suhtes menetlus lõpetatakse või midagi unustatakse sahtlisse – need ajad peaksid olema möödas,» ütles õiguskantsler. «Probleem tekkiski selle koha pealt, et nendest dokumentidest tuli välja, et oli ministeeriumi tasemel sobimatut sekkumist ühe konkreetse asja lahendamises.»

Madise tõi välja, et ta ei saa kindla sõnaga öelda, et antud juhul see olukord selline oli, et inimestel on võimalik isiklike tutvuste või partei kaudu ministritele mõju avaldada. Komisjon sai juhinduda ainult sellest, mis paberi peal kirjas oli. Mis jäi kirja panemata või milliseid dokumente üle ei antud, pole teada. 

Õiguskantsler rõhutas, et ta räägib üldiselt, et mitte ükski allasutus ei tohi seaduse täitmisel juhinduda poliitilistest suunistest või isiklikest sümpaatiatest ja antipaatiatest.