Postimees teeb täna otseülekande Tartus toimuvalt Vaba Akadeemia loengult, kus kirjanik ja teoloog Meelis Friedenthal räägib hinge ja vaimu käsitlustest varauusajal.

Meelis Friedenthal käsitleb loengus hinge ja vaimu temaatikat Uppsala, Tartu, Turku ja Lundi ülikoolides 17. sajandil kirjutatud tekstide põhjal. Sellel perioodil oli mitmeid üksteisega konkureerivaid filosoofilisi seisukohti, mis andsid seletusi ka vaimu ja hinge kohta.

Aristotelism, uusplatonism, stoitsism ja kartesiaanlus pakkusid välja erinevaid seletusi, aga ülikoolides võeti harva üle puhtad teooriad ning enamasti esitati rohkemal või vähemal määral sünkretistlikku maailmavaadet - sageli tsiteeriti tuntud vanasõna: Platon on hea sõber, Sokrates on hea sõber, aga tõde on veel parem sõber. Küsimus hingest ja vaimust aga oli otsustava tähtsusega - tõe väljaselgitamisest sõltus elu ja hingeõndsus.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on möödunud aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.