Postimees, 19. juuni 1930

FOTO: Digiteeritud Eesti Ajalehed/Dea.nlib.ee

Pärandushimu meelitas kuriteole.

26. jaanuari õhtul istus Woltweti walla «Rehe» talu noor peremees Frits Ahrens kodus söögilaua taga ja luges lehte, kuna ema ja teenija teda kuulatasid. Äkki kõlas pauk ja Frits Ahrens kukkus surnult maha.

Kahtlus mõrtsukatöös langes Kilingi-Nõmme alewis elutsewa Ahrensi õemehe Johan Pikkuri peale, kes kohe wahi alla wõeti. Wiimane tunnistas end juurdlusel süüdi.

Teisipäewal, 17. skp. tuli Johan Pikkuri süüasi Wiljandi-Pärnu rahukogus arutusele. Kaebealune tunnistas end ka kohtu ees süüdi ja seletas oma teo põhjusi järgmiselt: Naisewend Ahrens oli ilmasõja ajal kaduma läinud. Pikkur läks «Rehe» tallu koduwäiks ja elas seal peremehena. Seal äkki peale wabadussõja lõppu ilmus Ahrens kodutallu ja sundis Pikkuri sealt lahkuma. Ühtlasi maksis Ahrens, kes sõjaajal rikkaks läinud, Pikkurile õe pärandusosa kohe wälja. Pikkuril oli wahepeal perekond 9-hingeliseks kaswanud ning rasked majanduslikud aastat wiisid mehe peaaegu pankrotti.