FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Leidub isikuid, kes praegustest piiratud toitlusoludest hoolimata raiskavad teravilja ja kartuleid, et valmistada puskarit, mis seejuures on palju mürgisem, kui seda on tavaline alkohol.

Puskariajamine on olnud alati keelatud, kuid seda hukkamõistvam on see praegu, kus iga viljakilo peab minema toitlustamisülesanneteks. Seepärast on politsei ja mõnel pool ka Omakaitse liikmed asunud energilisse võitlusse salaviina-ajajate ja salaviinamüüjate, samuti ka selle ostjatega. Kohus, saades sellised juurdlused enda kätte, on viimasel ajal karistanud jälle rea kodanikke, kes puskariga nii või teisiti tegelesid.

Seoses Otepää Tuletõrje Seltsi einelauapidaja Jaan Adamsoni suurejoonelise viinaga äritsemise üksikasjade selgitamisega tehti kindlaks, et asjasse on segatud ka mõned teised isikud. Nii selgus, et J. Adamson oli ostnud ärategemiseks puskarit kelleltki Uubi nimeliselt isikult, kes pidi elama endise Pilkuse valla piires Tülsu talus. Adamson oli ostnud temalt puskarit mitmel korral ja suuremal määral, näiteks kuni 17 pudelit korraga, millised müüja alati ise kohale toimetanud.

Postimees 15.05.1942