PM 13.05.1939

FOTO: dea.nlib.ee

Täna algab üleriigiliselt teedeministeeriumi Maanteede Talituse korraldusel teine liiklusnädal. Esimene liiklusnädal korraldati meil möödunud aasta kevadel.

Üleriigilise liiklusnädala korraldamiseks on tungiv vajadus, kuna vahepealsel ajajärgul on meil mootorsõidukite arv õige tunduvalt suurenenud. Selle tulemusena on meie teedel muutunud liiklemine kiiremaks ja tihedamaks, mis omakorda paneb kõigile kodanikele kohustuse senisest veelgi suuremal määral täita liiklusmäärusi, et vältida õnnetusi.

Suurt rõhku on seekordsel liiklusnädalal pandud selgitava kirjanduse levitamisele. Nii on lastud trükkida selgituslehti jalakäijaile 200 000 tükki, jõuvankri-juhtidele 12 000 tükki, jalgrattureile 50 000 tükki ja broshüüri «Ära liikle kui peata kana» 10 000 tükki.

Kõik jõuvankrid varustatakse punase kolmnurgaga, kuhu on trükitud «Kohustun ettevaatlikult sõitma».

Postimees 13.05.1939