Arko Olesk

FOTO: Erakogu

Meditsiini ajaloos on esinenud võikaid arstieetika rikkumisi. Mitte ainul t natsilaagrites ja doktor Mengel e poolt, vaid ka arenenud riikides ja veel üsna hiljuti.

 Näiteks uuris USA kuni 1972. aastani süüfilist Tuskagee piirkonna mustanahaliste meeste peal, ütlemata neile, et nad on nakatunud.

Selles valguses võib ju küsida, mis oli siis halvasti uuringuga, mille käigus Valga haigla patsiendid said head ravi ning kasutatud ravim osutus igati tõhusaks ja ohutuks, olgugi et sellest ei teavitatud patsiente ega küsitud ravimiameti luba.

Ja nüüd on heade arstide nimi süüdimõistva kohtuotsuse tõttu määritud. Reeglid inimuuringute läbiviimiseks pole paika pandud ilmaasjata. Kuigi kliiniliste katsetustega kaasnev paberimajandus võib tõesti olla koormav, teenib see patsientide ja laiemas plaanis kogu meditsiini huve.

Reeglitest mööda hiilimine teeb karuteene – suure tõenäosusega tuleb uuringu põhjal valminud artikkel nüüd tagasi võtta ja panus sellesse, et sellesama senisega võrreldes ohutuma ja sama tõhusa narkoosiravimi saaks tõesti tarvitusele võtta, läheb tühja.