Siioni tarkade protokolli 1912. a. väljaanne

FOTO: Wikipedia

Tüli väidetavalt juudivaenuliku raamatu «Siioni tarkade protokollid» üle jätkub, sest juudi kogukonna esindajad esitasid Tartu linnakohtu 3. aprilli otsuse peale edasikaebuse, nõudes raamatu levitamise keelustamist.

Eelmisel nädalal Tartu linnakohtu kaudu ringkonnakohtule esitatud kaebuses nõuavad juudi kogukonna esindajad Tartu linnakohtu otsuse tühistamist ning kriminaalasja saatmist täiendavale eeluurimisele või olemasolevatele materjalidele toetudes süüdimõistva otsuse langetamist ja raamatu levitamise keelamist.

Tartu linnakohus mõistis 30. aprillil «Siioni tarkade protokollide» kirjastajad Rein Pihlari (30) ja Toomas Rati (25) õigeks, kuna leidis, et raamatut ei antud välja tahtlusega õhutada vaenu juudi rahva vastu.

18.04.1995