Vladimir Iljitš Lenin kõnelemas 7. novembril 1918 Moskvas Punasel Väljakul. 

FOTO: RIA Novosti/RIA Novosti

Parisi Wene leht „La Cause Commune“ wenekeelne nimi „Obstshete Delo“, mille toimetaja W. Burtsew, awaldas Lenini kõne, mis ta 17. jaanuaril pidanud.

Selle kõne pääkohad kõnelewad järgmist: kui iga talupoeg oleks nõus oma tarwiduste määra alla keskmise wiima ja kõik muu riigile annaks ja kui oleks wõimalik õiglaselt seda ülejääki ära jagada siis wõiks meie kõiki inimesi ära toieta; tõsi küll, toitmine ei ole rahuloldaw, kuid siiski pääseks meie nälja eest.

Siiski, selle ülesande täidewiimine ei ole meile jõudu mööda. Rahwas, kes näljast ära kurnatud, on wäga kärsitu. Muidugi on meil oma toitluse-poliitika, kuid kõige tähtsam on see, et eeskiri peaks täidetama, Kuid selle wastu, kõiki riigi määrusi toiduainete äramääramise kohta, mis juba ammugi walitsuse poolt wälja antud, ei ole täidetud just seepärast, et talupojad paberiraha eest enam midagi ei müü…

Nemad (talupojad) ei usalda neid, aga ilma usalduseta on raske kindlat majanduslikku korda jalule seadida.

Postimees 13.03.1919