Kanapidamine 21. sajandi Eestis: need tibud ei pea röövvallutajaid kartma. Pilt on illustratiivne. FOTO: Eero Vabamägi

Lõppes Linnukasvatuse Teadusliku Uurimisinstituudi nõukogu plenaaristung, kelle tööst võtsid osa oblasti- ja tsoonijaamade, linnukasvatuspunktide, rahvakomissariaatide ja majanduslike organisatsioonide esindajad.

Instituudi direktori sm. Malofejevi, professor Penionzhkevitshi ja teiste aruannetes teadusliku uurimistöö ja probleemide kohta, mis tuleb lahendada eelseisva viisaastaku jooksul, esitati huvitavaid andmeid linnukasvatuse seisukorrast Nõukogude Liidus. Saksa fashistlikud röövvallutajad tapsid ja vedasid Saksamaale kümneid miljoneid linde. Ainuüksi VNFSV-s hävitasid nad 178 haudejaama. Praegu on kõik need jaamad juba taastatud. Neisse paigutati 45 miljonit muna; elanikkond sai neilt jaamadelt üle 26 miljoni tibu.

Postimees 12.03.1946