8. märts- rahvusvaheline naistepäeva. Nõukogude propagandaplakat. FOTO: Udm-info.ru

Seekord võtsid korraldamise enda peale III kursuse noormehed, kes siiski tütarlaste abita päris toime ei tulnud.

Mõnus sissejuhatus kursuse vanemalt A. Pärmannilt ja kursuse komsomolisekretärilt R. Marustelt lõid peoõhkkonna. Seda süvendas teaduskonna dekaan prof. A. Uustal, kes tõi tänavuse naistepäeva esile naisteaasta taustal. Samas märgiti ära teaduskonna teenekaimad naisaktivistid: prof. V. Kelder, dots. J. Ananjeva, parteisekretär I.-M. Orgo, üliõpilased H. Kuusik, A. Leemets jt. Tänutäheks anti lilled. Õhtu jätkus tantsu, võistlusnumbrite ja show’dega. Vahepeal saadi mahti anda rändvimpel Tiigi tänava ühiselamu parimale toale, tütarlaste toale nr. 202.

8.3.1975