Eesti Muusikaettevõtluse Auhindade gala 2015 restoranis Merineitsi. Pildil on Aarne Valmis.

FOTO: Erlend Štaub

Tänavu riigipoolse toetuseta jäänud Vana Baskini Teatri eestvedaja Aarne Valmis on jätkuvalt kultuuriministeeriumi peale pahane ja leiab, et uus minister peaks muutma teatreid hindava komisjoni tööd. 

«Kohe on käes valimised ja me tahame, et meie uus minister teeks kultuuriministeeriumis jõulised ümberkorraldused, mille tulemusel muutuks teatrite rahastamisotsused läbipaistvamaks ning õiglasemaks,» on Valmis resoluutne. 

Tema sõnul taganes praegune kultuuriminister Indrek Saar vastutusest täiestu alusetult. «Indrek Saar viitab oma vastuses riigikogu infotunnis, et tema ei saa kirjutada teatrite rahastuskomisjonile, millised on nende otsused. Jah, tõepoolest ei saa ta rahastuskomisjoni otsuseid ette kirjutada, aga ministrina saab ta komisjoni tehtud otsustega nõustuda või mitte. Nii et selles mõttes ikkagi on lõplik jõud ministri käes. Seega ei ole mõtet ebapopulaarsete otsuste korral varjuda rahastuskomisjoni selja taha, mis on ministrile kõigest nõuandev organ, kes teeb talle otsustamiseks ettepanekuid,» selgitas Valmis. 

Tema sõnul võiks eeldada, et enne, kui komisjon annab hinnangu ühe või teise teatri kunstilise taseme kohta, käib ta selle teatri etendusi ka vaatamas. Arusaadavalt võimaldab Vana Baskini Teater, ja tõenäoliselt ka enamus teisi teatreid, rahastuskomisjoni liikmetele tasuta nende etendusi külastada. «On ju arusaadav, et rahastuskomisjoni liikmed, kes teevad oma tööd, ei pea oma raha eest kõiki etendusi vaatamas käima. Vana Baskini Teatrile teadaolevalt ei ole viimase kahe aasta jooksul rahastuskomisjoni liikmed neid vaatamas käinud, vähemasti ei ole ükski komisjoniliige neid soodustusi kasutanud,» märkis Valmis. 

«Teater on alustanud arupärimisi komisjoni liikmetelt, kas nad on Vana Baskini Teatrit oma tegevusaja jooksul külastanud, et oleks võimalik anda hinnang etenduste kunstilise taseme kohta. Üks rahastuskomisjoni liige, Eesti Etendusasutuste Liidu tegevjuht Monika Larini on tänaseks tunnistanud, et käis ühte etendust vaatamas. Hea seegi! Rahastuskomisjoni liige Monika Larini avaldas küll lootust, et järsku keegi ikka veel on käinud. Aga kuidas anda hinnanguid teatri kunstilise taseme kohta ilma selle etendusi külastamata?» arutles Valmis. 

12. veebruaril toimunud Eesti Etendusasutuste Liidu koosolekul avaldasid teatrijuhid kultuuriministeeriumi kantslerile muret, et rahastuskomisjoni liikmed ei käi etendusi vaatamas või teevad seda väga harva. Eriti mures olid väiketeatreid, kuna nende rahastusotsused on iga aasta kõige suurema löögi all.

«Selge on see, et ükski teater ei eelda kõigi 200 uuslavastuse külastamist komisjoniliikmete poolt. Küll aga peaks teatri hinnangul vähemasti nende teatrite etendusi vaatama, kes on pandud nii öelda joone peal ehk kas jätta tegevsutoetuseta või mitte. Küll on tore, et kultuuriminister Indrek Saar käis ühte Vana Baskini Teatri etendust 2019. aasta veebruaris vaatamas. Kahju ainult, et ta ei teinud seda enne, kui oli allkirjastanud käskirja, millega jättis Vana Baskini Teatri 2019 tegevustoetusest ilma!» kritiseeris Valmis.