Orbitaaljaam Mir.

FOTO: Theconversation.com

Vastavalt maailmaruumi uurimise programmile saadeti 20. veebruaril 1986 Nõukogude Liidus välja teaduslik orbitaaljaam Mir.

Orbitaaljaam Mir on varustatud uue põkkamissüsteemiga, millel on kuus põkkesõlme ning kujutab endast baasplokki. Selle ülesanne on luua mitmeotstarbeline pidevalt töötav mehitatud kompleks, millel on teadusliku ja rahvamajndusliku tähtsusega spetsialiseerunud orbitaalmoodulid.

Orbitaaljaama Mir lennu algetapil kavatsetakse katsetada tema konstruktsioonielemente, pardasüsteeme ja aparatuuri automaatrežiimil, seejärel aga mehitatud režiimil.

Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei XXVII kongressi auks välja saadetud teaduslik orbitaaljaam Mir on uus samm maailmaruumi hõivamisel.

21.02.1986