Serblaste rahvuslik puuviljapuskar. Foto on illustratiivne. FOTO: Foodexportserbia.ru

Valga maakohus mõistis eile õigeks kaks Eesti rahuvalvajat, kes leiti Horvaatias oma kontrollpostil serblastega puskarit joonuna, olles loovutanud serblastele oma relvad ja osa valvatavast toidust.

Kohus tuvastas, et viibides DANBATi rahuvalverühma ESTPLA-1 koosseisus Horvaatias ning täites 1. juunil 1995 kella 15 ajal kontrollpostil oma teenistusülesandeid, ei takistanud Jaan Linnas (24) ja Kaido Kaldma (29) postile tungimast relvastatud serblaste rühmal.

Kohtualused ei osutanud serblastele mingit vastupanu. Nood hõivasid eestlaste relvad ja tulistasid neist suvalises suunas, samuti võtsid serblased ära osa toidupakkidest, mida Eesti rahuvalvajad pidid valvama. Linnas ja Kaldma tarvitasid ka serblastega koos alkoholi.

Sellega rikkusid nad süüdistuse kohaselt sisemäärustiku sätteid ja panid toime kuriteo kriminaalkoodeksi paragrahvi järgi, mis näeb ette vastutuse garnisoni- või sisemäärustiku sätete rikkumise eest erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Karistusena on sel puhul ette nähtud vabadusekaotus kahest kuni kaheksa aastani.

Ei Jaan Linnas ega Kaido Kaldma tunnistanud end süüdi.

20.02.1996