100 000. tartlase monument.

FOTO: Wikipedia

Aastal 1977 sündis saja tuhandes tartlane.

Inimesse on programmeeritud elujaatus, see tähendab jaatada loomist ja arengut. Lapsed on meie elu ja töö jätkajad. Sellepärast on ema rõõm suurim rõõm, vanemate armastus suurim armastus. Tervitades 100 000. tartlase sündi, tervitame oma linna elu edasiminekut.

ARNOLD RÜÜTEL

Inimese elus see fakt, et ta sündis oma linna 100 000. kodaniku sündimise päeval, jääb märkimisväärseks ka siis, kui ta oma elus midagi eriti märkimisväärset ära ei tee. Kõik muu, mida see sündmus linnale kaasa toob – seda ma ei oska kujutleda. Vanemuise poolelt vaadates tähendab see aga seda, et kuna teatrisaalide mahutavus on peaaegu ammendatud, siis võib külastajate arv 1000 elaniku kohta väheneda. Jääb kehtima elu igavene seadus, et iga rõõmsa asjaga kaasneb ka midagi kurba.

KAAREL IRD

Mõni kodanik võib kuulsaks saada juba sündimise hetkel. Jääb soovida, et mitte see poleks ta elu tähetund.

LEHTE HAINSALU

Linna kasv on tööstuse arengu alus. Tüdrukutest loodame sangarlasi, poistest Sangari särkide kandjaid.

KAJA HONGONEN

100 000. tartlane sündis laste meditsiiniabi arenemise seisukohalt ajaloolisel aastal: tänavu algab uue, 500-voodilise, kompleksse Tartu lastehaigla projekteerimine ja viisaastaku lõpuaastail I korpuse ehitamine. Sellest kujuneb meie kodulinna esimene laste raviks ehitatud haiglahoone.

LEIDA KERES

18.2.1977