PM 5.02.1935

FOTO: dea.nlib.ee

Juba pikemat aega on Liivi Haridusselts kogunud raha Liivi rahvamaja ehituseks. Seni on raha koos üle 12 000 lati. Rahalist toetust on saadud peale muu ka Eestist, Soomest ja Ungarist.

Selle raha eest on ostetud juba krunt, telliskive ja puumaterjali. Ehitusega taheti teha algust möödunud talvel, kuid 1933./34.a. talv oli lume poolest nii kehv, et ei saadud teostada vundamendikivide kohalevedu. Kive tuleb vedada kaugemalt, sest rannikul maakive ei ole. Ka tänavune talv on olnud seni nii lumekehv, et pole saadud kiviveoga algust teha.

Nüüd on ka kohalikud läti organisatsioonid hakanud tundma huvi Liivi rahvamaja vastu, et ehitatagu maja 4 seltsi peale ühiselt. Muidu liivlastel riigi toetust polevat loota, sest valitsus toetaks rahaliselt ikka ainult ühe kohaliku rahvamaja ehitamist.

Kas aga liivlased tahavad leppida ainult ¼ peremehe osaga pole veel selgunud. Ka peavad nad seesuguse kompromissi tegemiseks astuma ühendusse oma seniste toetajate eestlaste, soomlaste ja ungarlastega, kes on lubanud raha ikkagi ainult puhtliivilise rahvamaja ehitamiseks.

Kui aga jäädakse selle juurde, et rahvamaja tuleb ainult liivlastele, siis jääksid Läti valitsuse toetuse saajateks läti organisatsioonid.

Rahvamaja ehitamine läheks eelkalkulatsioonide põhjal maksma 55 000 latti.

Küsimus peab selguma lähemal ajal.

5.02.1935