Katselõik, mille eeskujul ehitatakse välja kagupiir.

FOTO: Reelika Riimand / PPA

Võru lähistel Navi seltsimajas täna toimunud aruteluõhtul räägiti, kuidas Euroopa Liit mõjutab konkreetselt Eesti piirikaitset.

Teema üle diskuteerisid Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets, politsei- ja piirivalveameti integreeritud piirihalduse büroo politseinõunik Aimar Köss ning siseministeeriumi piirivalveosakonna nõunik Ülle Väina. Vestlust juhtis rahvusringhäälingu korrespondent Mirjam Nutov.

Rändeküsimusest on saanud üks tulisemaid küsimusi nii terves Euroopas kui ka meil siin Eestis. Kuid milline on Euroopa Liidu tegelik roll meie piirikaitses?

Euroopa Liidu piiririigina on Eesti jaoks oluline, kas ja kuidas aitab riikidevaheline koostöö meil paremini kontrollida oma välispiire ning takistada nõnda illegaalsete immigrantide, salakaubavedajate ning terroristide sisenemist Euroopa Liidu territooriumile – selle lõunapiiril kui ka siinsamas idapiiril. Mida saaksid liikmesriigid teha, et koostööd veelgi tõhustada ning tagada selle, et piirid peaks nii idas kui lõunas?