Sõjapurustused Narva linnas.

FOTO: Eesti Filmiarhiiv

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

Täna võtsid eestlased ja soomlased punastelt Narva tagasi.

1919. aasta jaanuari kolmandal nädalal lähenes vastupealetungile läinud Eesti armee juba Narvale. 14. jaanuaril oldi veel Purtse jõel, kuid juba andis ülemjuhataja Laidoner direktiivi Narva vallutamiseks ja Narva jõe joone hõivamiseks, jättes operatsiooni algushetke diviisiülema kindral Tõnissoni määrata. Laidoneri doktriin «Julgeste edasi!» kehtis endiselt.

Olles Vabadussõja alguses Narvast taganema sunnitud eeskätt punaväe meredessandi tõttu, otsustas Eesti sõjaväeline juhtkond samaga vastata. 16. jaanuari hommikul sõitis Eesti laevastik kapten Pitka juhtimisel Tallinnast välja, pardal 400-meheline dessantmeeskond, võttis Kundas peale Martin Ekströmi Soome vabatahtlikud (600 meest) ja tossutas edasi ida poole. Dessandi maalesaatmisega tekkis raskusi, sillapea küll loodi, kuid esimene maabumiskoht oli ikkagi ebasobiv ja olukord muutus täbaraks.