Romeo Kalda Tallinna Linnakohtus 2000. aastal.

FOTO: Peeter Langovits

Tallinna linnakohus otsustas eile mõista Lasnamäe politseikomissar Mart Laane tapnud Romeo Kaldale erakorralise karistusmäära – surmanuhtluse mahalaskmise läbi. Kalda on noorim, kellele on mõistetud kõrgeim karistusmäär.

Aprilli lõpus kuriteolt tabatud varem kohtulikult karistatud 22-aastane Romeo Kalda tulistas kuriteo varjamiseks nelja politseiametnikku. Lasnamäe politseikomissar Mart Laan suri saadud vigastuste tagajärjel haigla operatsioonilaual.

Kaldale nõudsid surmanuhtlust nii prokurör kui ka Mart Laane lesk ja tema advokaat. Kohtu arvates karistuse mõistmisel kergendavaid asjaolusid polnud, raskendavateks asjaoludeks loeti Kalda varasemad karistused raskete isikuvastaste kuritegude eest, samuti tema allumatus ühiskonnas kehtivate reeglite suhtes.

Kalda ei ole end komissar Laane tahtlikus tapmises süüdi tunnistanud. Ta väitis, et see oli enesekaitse. Kalda ütles kohtus varem, et relv on talle kui tavainimesele hambahari. Ta võttis omaks püstoli TT ja 42 padruni ebaseadusliku omandamise ja hoidmise. Ka võttis ta omaks varguse 27. aprilli öösel Lasnamäel Koorti tänaval, samuti põgenemise politsei väikebussist, kui teda toimetati kohtuistungilt kinnipidamiskohta.

3.1.1997